Hvilken plass kan vi gi volden i dag?

ØKOLOGI: I selvbiografisk form fortsetter Kiøsterud sin gjennomtenkning av moderniteten i økokrisens tidsalder. Han peker på en normalisert brutalitet som de fleste stilltiende aksepterer.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 01.10.2019
           Stillhetens økologi
Forfatter: Erland Kiøsterud
Oktober, Norge

Den første delen av Kiøsteruds essay «Å vokse opp i modernitetens blindsone» handler om å våkne opp og forstå at man hører hjemme blant overgriperne. Vi får høre om hvordan han kommer fra en høyborgerlig familie av industrieiere og redere, som selvbevisst viderefører et sett av verdier som skal sikre maktposisjonen og formuen. Hans eget brudd med denne bakgrunnen blir samtidig en del av et større oppgjør med det moderne samfunnets verdier – ekspansjon og vekstøkonomi og forskjellige former for vold og undertrykkelse som ikke alltid er synlige på overflaten.

Nettopp her finner Kiøsterud modernitetens blinde flekk – for kulturen er i en viss forstand ikke annet enn en overbygning som legitimerer volden. Denne kulturfortolkningen er på sin side noe enøyd, men den må leses som en lidenskapelig retorikk, for i sitt oppgjør med kolonialismen og ekspansjonismens undertrykkende former og selvunnskyldende ideologi blir stadig mer av kulturen trukket inn. Hvor Kiøsterud enn vender blikket, ser han menneskets bekvemmelige løgner. Selv det moderne norske sosialdemokratiet er bare en forskyvning og forlengelse av volden i klassesamfunnet og av Vestens dominans: «Rovfiske, flatehogst, naturplyndring, monokulturer og utnyttelse av billig natur i andre verdensdeler fortsatte som før», konstaterer han og peker på en normalisert brutalitet som vi alle vet om, som vi i …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.