Lai
Forsker Henry Lai samlet tilgjengelige mobiltelefonstudier mellom 1996 og 2006. Han delte studiene inn i uavhengig versus industrifinansiert forskning og konkluderte med at 67 prosent av den uavhengige forskningen viste til negative biologiske effekter av mobilbruk, i motsetning til 28 prosent av de industrifinansierte studiene

Hvem er 5G-revolusjonen for?


5G: Til høsten blir Trondheim Norges første 5G-by. 5G skal legge grunnlaget for en teknologisk revolusjon. Reklamen til folket er blant annet raskere nett, smarte byer og tingenes internett. Men blir livet bedre?

Haugtrø er kulturskolelærer og frilans-skribent.
Email: annainga@kolabnow.com
Publisert: 2019-08-01

Når mektige krefter står bak, er det nødvendig å stille spørsmål. Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, gir oss deler av svaret på hvem 5G er for: «Tidlig lansering av og eksperimentering med 5G er viktig for norsk industriutvikling og konkurransekraft.»
Samtidig advarer stadig flere uavhengige forskere om helsefaren ved stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi. «EMF-scientist appeal» er nå underskrevet av 247 forskere med spesialkompetanse på feltet. Blir sikkerhet og helse satt til side om motivasjonen er stor nok? Historisk er ikke det noe nytt fenomen.

En rapport fra WHO (World Health Organisation) i 2000 avdekket hvordan tobakksindustrien i sin tid brukte tung lobbyvirksomhet for å påvirke WHOs holdning til røyking og sådde tvil om helsefarene generelt i befolkningen. Manipuleringen var sofistikert og foregikk stort sett i det skjulte. Vitenskapelige eksperter med usynlige bånd til industrien var en viktig del av strategien. Hvordan kunne de lykkes? Tobakksindustrien hadde nettverk og penger, og det lønnet seg. Hvem har nettverk og penger i dag, om ikke teknologibransjen? I tillegg har de globale visjoner: et robotisert samfunn av AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) og SMART-produkter som skal revolusjonere våre liv. Alt avhengig av et tettvevd globalt trådløst nettverk.

Informasjonsmakt

Når tobakksindustrien brukte store ressurser på å undergrave helsefaren ved røyking, er det mulig at teknologi-bransjen bruker samme metode? Trenger  de  å  så  tvil…om helsefaren ved stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi? I en tale til National Press Club i 2016 forklarer Tom Wheeler, tidligere lobbyist i kabel- og trådløsindustrien, formann i FCC (the Federal Communications Commission) og nå medlem i IoT-selskapet Actility, at teknologien bør sette rammene for politikken og ikke motsatt. Skal 5G nå sitt fulle potensial med nye innovasjoner og påfølgende milliarder med amerikanske dollar i økonomisk gevinst, må de ha fritt spillerom. De kan ikke vente på myndighetenes reguleringer.

Anbefalte grenseverdier for stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi i Europa ble satt av ICNIRP (International Commission for Non Ionizing Radiation …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)