Lai
Forsker Henry Lai samlet tilgjengelige mobiltelefonstudier mellom 1996 og 2006. Han delte studiene inn i uavhengig versus industrifinansiert forskning og konkluderte med at 67 prosent av den uavhengige forskningen viste til negative biologiske effekter av mobilbruk, i motsetning til 28 prosent av de industrifinansierte studiene

Hvem er 5G-revolusjonen for?

5G: Til høsten blir Trondheim Norges første 5G-by. 5G skal legge grunnlaget for en teknologisk revolusjon. Reklamen til folket er blant annet raskere nett, smarte byer og tingenes internett. Men blir livet bedre?

Anne-Inga Haugtrø
Haugtrø er kulturskolelærer og frilans-skribent.
Email: annainga@kolabnow.com
Publisert: 01.08.2019

Når mektige krefter står bak, er detnødvendig å stille spørsmål. Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, gir oss delerav svaret på hvem 5G er for: «Tidlig lansering av og eksperimentering med 5G erviktig for norsk industriutvikling og konkurransekraft.»
Samtidig advarer stadig flere uavhengigeforskere om helsefaren ved stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi.«EMF-scientist appeal» er nå underskrevet av 247 forskere med spesialkompetansepå feltet. Blir sikkerhet og helse satt til side om motivasjonen er stor nok?Historisk er ikke det noe nytt fenomen.

En rapport fra WHO (World HealthOrganisation) i 2000 avdekket hvordan tobakksindustrien i sin tid brukte tunglobbyvirksomhet for å påvirke WHOs holdning til røyking og sådde tvil omhelsefarene generelt i befolkningen. Manipuleringen var sofistikert og foregikkstort sett i det skjulte. Vitenskapelige eksperter med usynlige bånd tilindustrien var en viktig del av strategien. Hvordan kunne de lykkes?Tobakksindustrien hadde nettverk og penger, og det lønnet seg. Hvem harnettverk og penger i dag, om ikke teknologibransjen? I tillegg har de globalevisjoner: et robotisert samfunn av AI (Artificial Intelligence), IoT (Internetof Things) og SMART-produkter som skal revolusjonere våre liv. Alt avhengig avet tettvevd globalt trådløst nettverk.

Informasjonsmakt

Når tobakksindustrien brukte store ressurser på å undergrave helsefaren ved røyking, er det mulig at teknologi-bransjen bruker samme metode? Trenger  de  å  så  tvil…om helsefaren ved stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi? I en tale til National Press Club i 2016 forklarer Tom Wheeler, tidligere lobbyist i kabel- og trådløsindustrien, formann i FCC (the Federal Communications Commission) og nå medlem i IoT-selskapet Actility, at teknologien bør sette rammene for politikken og ikke motsatt. Skal 5G nå sitt fulle potensial med nye innovasjoner og påfølgende milliarder med amerikanske dollar i økonomisk gevinst, må de ha fritt spillerom. De kan ikke vente på myndighetenes reguleringer.

Anbefalte grenseverdier for stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi i Europa ble satt av ICNIRP (International Commission for Non Ionizing Radiation Protection) i 1998. Norske myndigheter følger disse. I artikkelen «How much is safe» avslører journalister i Investigate Europe hvordan ICNIRP består av en selvvalgt kommisjon der medlemmene er tett sammenvevd i et nettverk tilknyttet andre organisasjoner og ekspertkomiteer som støtter grenseverdiene. De er også knyttet til finansiering fra industrien.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.