Hva ville Machiavelli gjort?

Kina og India seiler opp som de nye supermaktene, og Vesten må finne nytt fotfeste i en omrokert verden

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 02.01.2019
Has the West Lost It? A Provocation
Forfatter: Kishore Mahbubani
Penguin Books, Storbritannia

Vesten bør handle målrettet, multilateralt og machiavellisk overfor resten av verden, mener Kishore Mahbubani, professor i praktisk politikk ved nasjonaluniversitetet i Singapore og tidligere FN-ambassadør med 33 års fartstid i det singaporske diplomatiet. Mer enn å søke å gjenvinne det tapte overtaket (Machiavelli til tross), bør vestlige ledere spørre seg om det kan være en sammenheng mellom deres bombinger av muslimske samfunn og økningen av terrorangrep i vestlige land.

USA skapte IS

Mahbubanis eget svar er at selv om ikke alle terrorangrep bunner i én enkelt, klar og tydelig årsak, er det ingen tvil om at den ovennevnte forbindelsen er der. Al Qaida tjener som eksempel. CIA skapte organisasjonen under den kalde krigen for å bekjempe den sovjetiske Afghanistan-okkupasjonen. Noen år etter bet terrorgruppen som kjent hånden som hadde fôret den, blant annet gjennom angrepet mot USA 11. september 2001.

Dessverre, hevder forfatteren, fortsatte USA å gjøre nye, liknende feil, og Syria er det mest åpenbare tilfellet. Med formål om å fjerne Assad, flyttet president Obama IS-krigere fra Afghanistan til Syria og unnlot å bombe oljetransporter i IS-kontrollerte områder. Samtidig erklærte USA seg selv som IS’ bitreste fiende. Faktum er, ifølge forfatteren, at amerikanske agenter støttet IS både direkte og indirekte.

Vesten, og særlig USA, var årsaken til framveksten av al Qaida, som i sin tur brukte IS for å fjerne Assad. (At IS også er en konsekvens av Iraks sekteriske politikk, anført av den sjiamuslimske statsministeren Nouri al-Maliki, unnlater forfatteren imidlertid å nevne.)

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer