Hva ville Machiavelli gjort?

Kina og India seiler opp som de nye supermaktene, og Vesten må finne nytt fotfeste i en omrokert verden

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-01-02
Has the West Lost It? A Provocation
Forfatter: Kishore Mahbubani
Penguin Books, Storbritannia

Vesten bør handle målrettet, multilateralt og machiavellisk overfor resten av verden, mener Kishore Mahbubani, professor i praktisk politikk ved nasjonaluniversitetet i Singapore og tidligere FN-ambassadør med 33 års fartstid i det singaporske diplomatiet. Mer enn å søke å gjenvinne det tapte overtaket (Machiavelli til tross), bør vestlige ledere spørre seg om det kan være en sammenheng mellom deres bombinger av muslimske samfunn og økningen av terrorangrep i vestlige land.

USA skapte IS

Mahbubanis eget svar er at selv om ikke alle terrorangrep bunner i én enkelt, klar og tydelig årsak, er det ingen tvil om at den ovennevnte forbindelsen er der. Al Qaida tjener som eksempel. CIA skapte organisasjonen under den kalde krigen for å bekjempe den sovjetiske Afghanistan-okkupasjonen. Noen år etter bet terrorgruppen som kjent hånden som hadde fôret den, blant annet gjennom angrepet mot USA 11. september 2001.

Dessverre, hevder forfatteren, fortsatte USA å gjøre nye, liknende feil, og Syria er det mest åpenbare tilfellet. Med formål om å fjerne Assad, flyttet president Obama IS-krigere fra Afghanistan til Syria og unnlot å bombe oljetransporter i IS-kontrollerte områder. Samtidig erklærte USA seg selv som IS’ bitreste fiende. Faktum er, ifølge forfatteren, at amerikanske agenter støttet IS både direkte og indirekte.

Vesten, og særlig USA, var årsaken til framveksten av al Qaida, som i sin tur brukte IS for å fjerne Assad. (At IS også er en konsekvens av Iraks sekteriske politikk, anført av den sjiamuslimske statsministeren Nouri al-Maliki, unnlater forfatteren imidlertid å nevne.)

Machiavelli-fan

Has the West Lost It? A Provocation overrasker mest ved de stadige henvisningene til Machiavelli. Forfatteren er jo åpenbart ingen krigsforsvarer, ei heller noen forkjemper for vestlig verdensdominans; tvert imot er han tilhenger av forsiktighet og diplomati. Hvordan makter han så å bake inn såpass mye machiavelliansk filosofi i sin ikke altfor lange bok? «Machiavelli er både en av de mest velkjente og en av de minst forståtte filosofiske personlighetene i verden. I den populære forståelsen er han selve inkarnasjonen av ondskap. Til tross for dette, ser seriøse filosofer på Machiavelli som en av de klokeste tenkerne gjennom alle tider,» står det å lese i Mahbubanis bok.

Abonnement halvår kr 450

Europeiske intellektuelle er altfor opptatt av sin egen …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.