Fra begravelseskortesjen med Martin Luther KIng i 1968.

Hva skjer i USA?

Martin Luther King døde heldigvis på det rette tidspunktet, skriver forfatter Bill Caldwell. 

Avatar
Email: bill@nytid.no
Publisert: 05.04.2018

Orientering April 1968

Tragedien er ikke at Martin Luther King ble myrdet. Det var bare hva man kunne vente. Nei, den store tragedien er at det hvite Amerika, med god hjelp av Europa, omgir ham med store ord og vitnesbyrd, laurbær og ærespriser, men alltid med et hardt glimt i øynene, deres status quo må overleve.

De bandt et bind for hans øyne og leide ham frem til henrettelsesstedet. Var noen et øyeblikk naive nok til å tro at det kunne finnes en voldsfri løsning på det 400 år gamle amerikanske raseproblemet?

Ser vi på det som er blitt gjort og stadig gjøres mot indianerne, gir det en tydelig pekepinn om hva den hvite amerikanske mentalitet er i stand til å gjøre. La meg stoppe et øyeblikk mens jeg skriver dette, for jeg er akkurat begynt å undres på, selv om jeg på forhånd kjenner svaret, hvorfor må en svart forfatter alltid forklare de mest iøynefallende ting? En del av svaret er at hvor rasende, fiendtligsinnet og oppgitt han enn måtte være, blir han automatisk, bevisst eller ubevisst, plassert i en ikke-voldsposisjon fordi han gjør et forsøk på å forklare grunnene som ligger bak konflikten mellom svart og hvit. Han prøver desperat å finne en mulighet for å forklare den rasemessige kreftsvulst som er så dypt inngrodd i selve oppbyggingen av Vestens kultur og institusjoner.

Inngrodd rasediskriminering ligger like dypt i den europeiske mentalitet som i det hvite Amerika. Dette ser man tydelig. En revolusjon i Vietnam, eller selv i Kina, innvirker ikke på det daglige brød i Vesten. Men når en svart revolusjonær tordner:

Ødelegg det helvetes systemet, drep det, spreng det i luften! Da sier de liberale og radikale hvite: «Vent et øyeblikk. Carmichael er ingen Fidel Castro, og Washington DC er ikke Cuba.»

Men de kjemper begge for de samme mål. I spillet gjelder det å overleve, og sporen er frihet og menneskerettigheter.

Martin Luther King døde heldigvis på det riktige tidspunktet. Hans død ble et trumfkort for verdens hvite samfunn. Hans voldsomme død ble frembragt av personer som like gjerne ville ofre hundre anti-voldsforkjempere som King for å opprettholde systemets status quo.

Opprettholde status quo – opprettholde det samme gamle systemet – det er det det hele går ut på, min venn, – og det er det som har foregått nå i 400 år.

Å ja, da Malcolm X døde var det en annen historie. For det hvite Amerika og størsteparten av Europas befolkning var det en stor glede å få plassere hans kalde lik seks fot under jorden. Malcolm X var vår svarte helgen, og han fortalte oss, «For å få være en mann, må du foreta deg et eller annet, og nå er tiden inne til å begynne.»

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer