Norge og EU konseptpuslespill

Hva nå, EØS?


EØS-avtalen er 25 år i år. Hva betyr Europa for Norge, og hva sier president Macron om Europas framtid?

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2019-12-01

Europas betydning for Norge er stadig interessant. Spesielt må vårt lille land ta forsvarspolitikk og klima på alvor. Og president Emmanuel Macron er nå på banen for et forandret Europa/EU – så hvor står vi, og hva skjer?

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ga nettopp ut tidsskriftet Internasjonal Politikk om EØS, og som direktør Ulf Sverdrup skriver, har både folket og myndighetene her til lands vært ganske positive til EØS i de 25 årene som har gått. Avtalen om et europeisk økonomisk samarbeid (EØS) har også gjort «grensekryssende aktivitet» enklere og ført «til et mer effektivt hjemlig marked, med økt velferd for felleskapet». Ifølge Sverdrup har Norge en større fordel av EU gjennom EØS enn de har av oss.

The Economist

Avtalen om markedsadgang er underveis blitt utvidet til handel med tjenester, arbeidsvandring (inn/ut), felles finansmarked, og egne regler for offentlig støtte og anskaffelser, konkurranse, forskning og utdanning. EØS har «europeisert» Norge. Med adgangen til EUs indre marked fikk vi noe langt mer enn en frihandelsavtale, der vi slapp alternativet med å bli sperret ute via tollsatser. Dette puslespillet av integreringer har doblet seg til 28 medlemsstater i dag, der Norge, Island og Liechtenstein henger med via EØS. Her kan også nevnes at da avtalen trådte i kraft i 1994, omfattet den under 2000 rettsakter, men siden har den fått tillagt 10 000 nye – hvorav flere tusen er blitt endret eller fjernet underveis. Og som Sverdrup påpeker, er samarbeidet blitt utvidet til nye områder som «mat, finans, digitalisering og miljø».

EU har innført høyere standarder for miljø (se intervju med Marianne Auken) og sosiale forhold – så på en måte har EUs regler ifølge Sverdrup også blitt mer «nordiske».

Abonnement kr 195/kvartal

Europas rolle

Men hva med Europa framover – dets geopolitiske rolle, suverenitet og forsvarssamarbeid? Som president Emmanuel Macron sa i


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?