ERSTATNING: Et prinsipp om tilbakeføring av midler til korrupsjonsofre bør inkluderes i avtalen som inngås mellom myndighetene og selskaper som dømmes.

Email: slettemark@transparency.no
Publisert: 2020-03-02

Nylig har britiske, amerikanske og franske myndigheter konkludert i en gigantisk korrupsjonssak og ilagt et selskap tidenes største bot.

Flyprodusenten Airbus har vedtatt en bot på hele 36 milliarder kroner, og topper dermed en lite gloriøs liste der vi finner det brasilianske oljeselskapet Petrobras som nummer to og det svenske telecom-selskapet Ericsson som nummer tre. Enorme summer tilfaller statskassen i land som mener seg berettiget til å straffeforfølge korrupsjonssaker.

Tilbakeføring av midler. I en del tilfeller har man inkludert tilbakeføring av midler til korrupsjonsofrene som en del av avtalen med selskapet som blir ilagt bøter. Dette ser ikke ut til å være tilfellet i Airbus-saken, som omfatter betaling av bestikkelser i rundt 20 land i verden. Usikkert er det også hva som skjer med de personene som har tatt imot bestikkelsene, og om det vil bli tatt rettslige skritt mot selskapets ansatte.

Vannverkssaken

Da tre journalister i Aftenposten i 2005 avdekket norgeshistoriens kanskje største korrupsjonssak, vannverkssaken på Romerike, var ofrene lettere å identifisere: det var de som i en årrekke hadde betalt mer enn nødvendig for de kommunale tjenestene, og som dermed hadde finansiert et luksuriøst liv for vannverkssjefen og hans nærmeste – inkludert hans oppkjøp av ni farmer i Sør-Afrika, som ble bygget opp til et privat jaktparadis.

Abonnement kr 195/kvartal

Etter hvert som utbyttet fra de straffbare handlingene ble beslaglagt og midlene realisert, uttalte Økokrim: «Det viktigste har vært å tilbakeføre midler til dem som er berettiget til verdiene.» Flere hundre millioner ble tilbakeført til kommunene, noe som medførte at vann- og renovasjonsavgiften ble satt ned for innbyggerne. Det ble også investert i et nedslitt ledningsnett for vann og avløp.

Lovfestet i Frankrike

I de store internasjonale korrupsjonssakene kan ofrene for de kriminelle handlingene være vanskeligere å identifisere. Samtidig er det …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)