Rapport fra FNs Naturpanel.

Hva med folkemakten?


GRASROTA: Når politikken svikter, hvem skal da ta ansvar?

Svare er medlem i Bestemødre for fred.
Email: karikari@bestemor.no
Publisert: 2019-07-29

Det er ikke idealistene som redder verden, for her er det maktens språk som gjelder, leste jeg for et par år siden og nikket for meg selv. Når det gjelder makt, tenker vi gjerne styresmakt, militærmakt og kan hende mediemakt. Men hva med folkemakten nå som kloden har et akutt behov for livberging?

Ordet tittytainment (titty: pupp og tainment: underholdning) ble unnfanget i 1995 på Fairmont Hotel i California. Der møttes Bill Gates, Gorbatsjov, Bush, Thatcher med flere. Hvordan kunne mobben, det vil si oss, avledes og ikke forhindre fristilt kapitalisme, grenseløs konkurranse, nedbyggingen av statlig kontroll og andre forordninger som kun har hatt til hensikt å gjøre de rike rikere? Prosjektet synes vellykket. Skillene mellom få med mye og flere med lite vokser voldsomt. Demokratisk styresett har ikke forhindret utviklingen, nei, tvert imot lagt pent til rette for den. Folkestyret svekkes i en tredjedel av verden, meldte ABC nyheter 1. mars i år. Pressefrihet, ytringsfrihet og rettsstatens prinsipper forringes av demokratier som driver seg selv til retrett.

Nedbryting

I løpet av noen tiår har dominante vestlige føringer vist seg å bli katastrofale. Siste rapport fra FNs naturpanel utløser nok en alarm: Den farlige nedbrytingen av naturen er uten historisk sidestykke. Menneskeheten i ferd med å gjennomføre massedrap av arter – inkludert oss selv – med øynene åpne i full ubevissthet, og det i et akselererende tempo. Nå haster det med at vi gjennomfører grunnleggende endringer av hele systemer når det gjelder både teknologi, økonomi og sosiale faktorer, påpeker panelet. Fortsatt er det miljøbelastninger som ikke registreres tilstrekkelig, blant annet militære. Dette har USA, verdens største våpenprodusent og krigsmakt, forhindret.

Hva med folkemakten nå som kloden har behov for livberging?

«Altfor mange har latt altfor mye skure altfor lenge», uttalte filosof og professor emeritus Jon Hellesnes i et foredrag om forsvar og sikkerhet på Litteraturhuset i fjor, og tilføyde: «Norske styresmakter er som Gudbrand i Lia og folket som kona hans.» …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?
Abonnement kr 195/kvartal