TO PREVENT OR STOP WARS – WHAT CAN PEACE MOVEMENTS DO? Av Christine Schweitzer og Jørgen Johansen. Irene Publishing, 2016

Foto: / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / KCNA

Hva har fredsbevegelsen oppnådd?


Ny bok ser på hva fredsbevegelsen kan lære av erfaringer fra tidligere fredskamper.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2016-12-15
To prevent or stop wars – what can peace movements do?

Mandag 17. oktober var Ny Tid til stede på lanseringen av boken To Prevent Or Stop Wars – What Can Peace Movements Do? av Christine Schweitzer og Jørgen Johansen. De to forfatterne fortalte om arbeidet sitt med å analysere hva fredsbevegelsen faktisk har oppnådd i sine forsøk på å forhindre eller stanse krig, gjennom å analysere syv ulike konflikter fra Norges løsrivelse fra Sverige i 1905 til USAs invasjon av Irak i 2003. Vi ble fortalt at det er forsket overraskende lite på dette temaet tidligere, og at det å drive kontrafaktisk historieforskning (å analysere hva som kunne ha skjedd dersom bestemte beslutninger eller hendelser hadde skjedd på en annen måte) er en ganske komplisert øvelse. Johansen og Schweitzer mener likevel at det er en del dagens fredsbevegelse kan lære av hva som har lykkes og ikke lykkes i tidligere fredskamper.

Erfaringens betydning. Johansen understreket viktigheten av å lære av historien for ikke å gjenta tidligere feil. «Alle generaler kjenner krigshistorien, og studerer tidligere slag i detalj. Men nesten ingen i fredsbevegelsen kjenner våre historiske kamper, og så lenge vi ikke kjenner historien er vi dømt til å gjenta våre egne feil og mislykkes med å stanse fremtidige kriger,» mente han. Mens Schweitzer gikk i rette med pessimister som har gitt uttrykk for at fredsbevegelsen aldri har lykkes med å stanse en eneste krig, advarte Johansen også mot å idealisere historien. Dersom en overdriver egen betydning, fremhever seire og overser nederlag, ender en opp med å ikke ta nødvendige erfaringer inn over seg. I Norge har vi generelt et idealisert bilde av egen historie, mener Johansen. «Hvor mange kjenner for eksempel til at moderne landminer og håndgranater er oppfunnet i Norge?»

På lag med militæret. På lanseringsmøtet var det særlig to ting som ble fremhevet som viktige å lære av fra tidligere seire. Det ene er at fredsbevegelsen må forholde seg til de væpnede styrkene. Faren for generalstreik i militæret var en viktigere grunn til at svenskene bestemte seg for ikke å gå til krig i 1905 enn demonstrasjoner i gatene, fortalte Johansen. «Vi må få folka i etterretningen og militæret på vår side,» mente han. «De har som regel tilgang til mer informasjon om situasjonen enn oss, og de har større innflytelse.» Schweitzer fortalte at forskning på sosiale bevegelser viser at det er større sjanse for å velte et autoritært regime dersom …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195 kvartal