Hva er viktigst?

Henger teknologiske fremskritt sammen med etiske fremskritt? Hva er det egentlig som gjør at Norge er blant de mest humanistisk fremstående samfunn i verden? 

Avatar
Email: abo1@nytid.no
Publisert: 14.01.2016

Hva handler «fremskritt» om? Dypest sett om to ting: Hvilken moral som dominerer i samfunnet, og hvilke teknologiske verktøy som brukes for å tjene samfunnet.
Stort sett er det et viktig gjensidighetsforhold mellom disse to, men forholdet speiles aldri fullstendig. Det er ikke nødvendigvis sånn at et samfunns etikk er godt utviklet selv om man bruker det fremste innen teknologi i produksjon og forbruk. På samme måte er det ikke nødvendigvis sånn at teknologien er utviklet selv om samfunnet har gjort store fremskritt når det gjelder etikk og menneskerettigheter.
Men hva er viktigst av disse to tingene? Det viktigste er hvordan man sikrer vedvarende stabilitet i et samfunn når det gjelder den humanitære situasjonen. Man kan komme frem til svar på dette spørsmålet ved å sammenlikne to typer samfunn som er på samme inntektsnivå, slik at den økonomiske faktoren ikke er årsaken til forskjellene.

Så la oss sammenlikne Norge med samfunn i Midtøsten. Mange land i Midtøsten har en inntekt som er på samme nivå eller høyere enn Norge om man bruker alle målestokker for å definere inntekt. Norge er i toppsjiktet i verden når det gjelder teknologi, men har likevel ikke kommet på høyde med enkelte land i Midtøsten – for eksempel Saudi-Arabia, som importerer den mest moderne teknologien verdens fabrikker produserer til høyeste pris. Dette gjelder også Tyrkia, som bruker det aller fremste innen teknologi på flere av landets arbeidsplasser.
Men gjenspeiles Tyrkia og Saudi-Arabias relative teknologiske overlegenhet over Norge i tilsvarende høy etisk standard?


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer