Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Hva er sikkerhet i dag?

Ingeborg Breines
Ingeborg Breines
Breines er rådgiver, tidligere president i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
DEBATT / Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

Kjære Fredrik Solvang i NRK. Takk for spennende debatter.
Jeg lurer på om du våger å ta opp spørsmålet om hva som er sikkerhet i dag? Kan verden forsvare seg mot dagens trusler med våpen, eller umuliggjør i stedet militært forsvar det de fleste mennesker ønsker seg, nemlig menneskelig sikkerhet (fra sykdom, nød, fattigdom, krig, miljø- og naturkatastrofe…)?

Over 16 000 milliarder kroner siste året.

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, lager årlige statistikker over hvor mye penger som brukes til forsvaret. Over 16 000 milliarder kroner siste året. Så høye tall har aldri eksistert før, ikke engang på toppen av den forrige kalde krigen.
USAs militærutgifter er større enn de 10 neste landene på lista til sammen. NATO er desidert verdens aller største militærmakt – og ekspanderende ut av sitt opprinnelige område. Russland er på størrelse med Frankrike.

Til sammenligning er FNs regulære budsjett ca 1/600 del av verdens militærbudsjett og 8 dager av militærbudsjettet ville gi 12 års gratis kvalitetsutdanning til alle verdens barn. Med en reduksjon på ca. 10% årlig ville vi kunne nå alle Bærekraftsmålene. Hvis vi ønsker fred i verden kan vi ikke overfóre militærvesenet og underfóre FN, som skal hjelpe oss å bygge fred med fredelige midler. Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig.
Våpnene er blitt mye farligere, raskere, og lettere å bruke, i sjøen, på land, i lufta og i rommet. De ni atomvåpenlandene ruster nå opp, så også Kina som i mange år ikke brukte mye penger på våpen og slett ikke på krig. USA og Russland har omtrent like mange atomvåpen. Vi som er under NATOs «atomforsvarsparaply», er kneblet og tør ikke engang å gå inn for FNs nye atomvåpenforbud. De fem faste i Sikkerhetsrådet har alle atomvåpen og er blant de største militærverstingene.

Høstens valg

For de av oss som er redde og sinte på grunn av den enorme opprustingen i Vesten, i Norge og også i verden forøvrig (bortsett fra Afrika og Sør-Amerika) ser det ikke ut til å være noe alternativ foran høstens valg.
På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning. Også de utenrikspolitiske kvinnelige talspersonene fremstår som hauker, selv om kvinner over århundredene har vært sterke anti-krigsforkjempere. Kun det minimale kommunistiske partiet snakker om nedrustning. Rødt og SV, som nok vil ut av NATO, ønsker likevel opprustning, men ikke NATOs out-of-area angrepskriger. De ønsker et sterkt nordisk militært forsvar. De andre støtter NATOs atomvåpenbaserte, aggressive «forsvars-politikk» med min. To prosent av brutto nasjonalprodukt til militære formål.

Rødt og SV ønsker opprustning.

Selv ikke MDG ser ut til å bekymre seg over den enorme forurensingen fra militæret, eller det enorme forbruket av naturressurser. Miltærsektoren har hatt unntak fra pålegg om reduksjon av miljøgifter fra miljøkonferansene i Rio og Kyoto, og i Parisavtalen er det nøytral språkbruk – men med tidligere, underliggende, «eksepsjonalitet» for militært forsvar. Krigsindustriens forbruk av sjeldne mineraler og energi er meget stort. Militærvesenet og oljeindustrien er nært forbundet.

Debatt mellom alle partier

Det hadde vært svært nyttig og opplysende for folk med en debatt mellom alle partier om hva slags sikkerhet de vil gi folket. Syns de et utdatert og livsfarlig militærvesen er viktigere enn å styrke helsevesenet (også mot ødeleggende pandemier) og møte folks behov – for utdanning, jobb, husvær, infrastruktur og kultur?
Dersom dette skulle være av interesse, sender jeg gjerne mer referanser og henvisninger, og hele den utsultede fredsbevegelsen står sikkert til tjeneste med mer informasjon.

Se også Costs of War
- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Vår skjebnesvangre skjebne (ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI)

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av og holdninger til verden? For Deleuze og Guattari begynner ikke begjæret med mangel og er ikke begjær etter det vi ikke har. Gjennom fokus på begjær som tilknytning og kobling – en forståelse av identitet og subjektivitet som grunnleggende knyttet til det mellomliggende som tilkoblingen utgjør. Det de får frem ved å påpeke dette, er hvordan det ødipale begjæret og kapitalismen er knyttet til hverandre, og til konstitueringen av en bestemt form for personlig identitet eller subjektivitet. Men i dette essayet av Kristin Sampson, knyttes Anti-Ødipus også opp til førsokratikeren Hesiod, til noe helt pre-ødipalt. NY TID gir leseren her et filosofisk dypdykk til ettertanke.

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

Utopiens glød

FILOSOFI: roblemet med en håbefuld optimisme er, at den ikke tager tidens klimakrise tilstrækkelig alvorlig og ender med at acceptere tingenes tilstand. Men findes der et håb og en utopi der gemmer på en skabende og kritisk kraft? NY TID ser her nærmere på tyske Ernst Blochs håbsfilosofi. For tyske Ernst Bloch må man genopdage den ild i vores konkrete erfaring der foregriber mulige fremtider i det virkelige her og nu.

Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA: Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske tidsskriftet AGORAs nye temanummer. Anti-Ødipus har snarere vist seg som en profetisk og høyt anvendelig begrepslig verktøykasse til granskningen av en finans- og informasjonskapitalistisk samtid. I dette essayet henvises det også til bokens påstand om at det ikke finnes noen økonomi eller politikk som ikke i høyeste grad er gjennomsyret av begjær. Og hva med det fascistiske der noen ledes til å begjære sin egen undertrykkelse som om det innebar frelse?

Selviscenesettelsen som kunstnerisk strategi

FOTO: Frida Kahlo var midtpunktet i en sofistikert internasjonal krets av kunstnere, skuespillere, diplomater og filmregissører. I Mexico var hun tidlig en tehuana – et symbol på en myndiggjort kvinne som representerer et annet kvinneideal enn det som er forankret i den tradisjonelle marianismo. Men kan vi også her se de kvinnelige stereotypiene ‘skjøge’ og ‘madonna’ i én og samme person?

Vi lever i en kollektiv drømmeverden

ESSAY: Bibelen, ifølge Erwin Neutzsky-Wulff: Testamentene i Bibelen er relatert til en «besynderlig blanding av babylonsk mytologi, myter, og historieforfalskning». For ham har ingen religion som kristendommen frembrakt like mange uhyrlige påstander, og ingen har i samme grad tatt det samme for innlysende sannheter. Neutzsky-Wulff behersker ti språk flytende og påstår at ingen ytre verden står i motsetning til den indre. Dessuten at med et såkalt subjektivt ‘jeg’ er vi fanger i et somatisk fengsel. Mulig å forstå?

Hvorfor spør vi alltid om grunnen til at menn begår voldsgjerninger, istedenfor å spørre hvorfor de ikke lar det være?

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.