Hva er frihet uten styring?


PATERNALISME: Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-09-01
        On Freedom
Forfatter: Cass R. Sunstein
Princeton University Press, USA

Sunstein vant den høythengende Holbergprisen i 2018, for fremragende forskning innenfor feltene psykologi og behavioristisk økonomi. Han er forsvarer av libertariansk paternalisme og aktiv sosial manipulering, og har i mange år forsket på hvordan valgene våre kan påvirkes i best mulig retning. Tydelig influert av Daniel Kahnemans bok Thinking fast and slow (Tenke, fort og langsomt, Pax Forlag, 2013) mener Sunstein at det er to hovedsystemer som påvirker våre valg: det refleksive systemet og det automatiske systemet.

Instinkt versus refleksjon

Det automatiske systemet er raskt og får oss til å handle ut fra instinkt. Dette systemet involverer vanligvis ikke det vi mener med å tenke. Det kan sammenliknes med reaksjoner som oppstår automatisk, som at vi smiler når vi ser et barn, kjenner nervøsitet når vi blir utsatt for turbulens, eller at vi dukker når en ball blir kastet eller sparket mot oss. Det refleksive systemet er selvbevisst og inkluderer langtidsplanlegging. Det innebærer også at vi tar oss bedre tid til å reflektere over ulike valg vi står overfor. Siden det ofte oppstår konflikter mellom disse to systemene, er libertariansk paternalisme, eller myk paternalisme, et nyttig virkemiddel, og er å forstå som en sammensmeltning av libertarianisme og paternalisme.

Sunstein er positiv til sosial manipulering for å gjøre livet vårt bedre.

Sunstein mener at mennesker bør være frie til å gjøre som de vil, men at det er helt legitimt av sosiale manipulatorer å prøve å påvirke folks handlingsmønstre for å gjøre livet deres bedre, lengre og sunnere. Dette kan skje gjennom såkalt dulting («nudging»). Hard paternalisme på en kafé vil være å fjerne all usunn mat fra disken, slik at den blir umulig å få tak i. Myk paternalisme, eller dulting, vil innebære å flytte den usunne maten ut av syne, slik at den blir vanskeligere å få tak i. Det vil bare koste oss litt ekstra krefter å få tak i den, men det kan være nok til at vi velger et sunnere alternativ.Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)