Hva er frihet uten styring?


PATERNALISME: Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2019-09-01
       
On Freedom

Sunstein vant den høythengende Holbergprisen i 2018, for fremragende forskning innenfor feltene psykologi og behavioristisk økonomi. Han er forsvarer av libertariansk paternalisme og aktiv sosial manipulering, og har i mange år forsket på hvordan valgene våre kan påvirkes i best mulig retning. Tydelig influert av Daniel Kahnemans bok Thinking fast and slow (Tenke, fort og langsomt, Pax Forlag, 2013) mener Sunstein at det er to hovedsystemer som påvirker våre valg: det refleksive systemet og det automatiske systemet.

Instinkt versus refleksjon

Det automatiske systemet er raskt og får oss til å handle ut fra instinkt. Dette systemet involverer vanligvis ikke det vi mener med å tenke. Det kan sammenliknes med reaksjoner som oppstår automatisk, som at vi smiler når vi ser et barn, kjenner nervøsitet når vi blir utsatt …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.
Close
Logg inn