Hva er en anklage? 

En tilleggsbemerkning til Andrei Nekrasovs The Magnitsky Act – Behind The Scenes.

Dramatiseringen av drapet i filmen. © PiRaya

Den 26. september inviterer Den norske Helsingforskomité til en heldags internasjonal høring om Magnitsky-saken på Litteraturhuset i Oslo. Den russiske advokaten Sergey Magnitsky døde 16. november 2009, etter 358 dager under kummerlige forhold i russisk fengsel, anklaget for økonomisk kriminalitet. Hans oppdragsgiver, den amerikanske investoren Bill Browder, ble utestengt fra Russland i 2005 fordi han ble ansett for å være en fare for landets sikkerhet etter å ha profittert på å gjøre russiske selskaper rentable, og vært en aktiv aksjeforvalter og korrupsjonskritiker. Browder hevder at Magnitsky ble fengslet og med forsett slått i hjel i fengselet på grunn av sitt arbeid med å avsløre økonomisk kriminalitet begått av tjenestefolk i det russiske regimet. Hans russiske selskaper ble stjålet, hevder Browder, og deretter brukt til å få i stand en tilbakebetaling av 230 millioner dollar betalt i skatt av Browders selskaper til de nye eierne. Dette går for å være den største skatteunndragelsen i russisk historie.

Filmens påstand virker ikke holdbar

Browders kampanje for å stille personene bak Magnitskys død til ansvar ligger til grunn for den amerikanske Magnitsky-loven, som ble undertegnet av president Obama den 14. desember 2012. Magnitsky-loven forbyr navngitte russiske tjenestefolk innreise til USA og bruk av amerikanske banktjenester. Parallelt har etterforskningen av Browders angivelige skattekriminalitet fortsatt i Russland, og i 2013 ble han dømt in absentia for det som hendte med Magnitsky – som den første dømt posthumt i russisk historie.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL