Dramatiseringen av drapet i filmen. © PiRaya

Hva er en anklage? 


En tilleggsbemerkning til Andrei Nekrasovs The Magnitsky Act – Behind The Scenes.

Email: sigurd.lydersen@gmail.com
Publisert: 2016-09-15

Den 26. september inviterer Den norske Helsingforskomité til en heldags internasjonal høring om Magnitsky-saken på Litteraturhuset i Oslo. Den russiske advokaten Sergey Magnitsky døde 16. november 2009, etter 358 dager under kummerlige forhold i russisk fengsel, anklaget for økonomisk kriminalitet. Hans oppdragsgiver, den amerikanske investoren Bill Browder, ble utestengt fra Russland i 2005 fordi han ble ansett for å være en fare for landets sikkerhet etter å ha profittert på å gjøre russiske selskaper rentable, og vært en aktiv aksjeforvalter og korrupsjonskritiker. Browder hevder at Magnitsky ble fengslet og med forsett slått i hjel i fengselet på grunn av sitt arbeid med å avsløre økonomisk kriminalitet begått av tjenestefolk i det russiske regimet. Hans russiske selskaper ble stjålet, hevder Browder, og deretter brukt til å få i stand en tilbakebetaling av 230 millioner dollar betalt i skatt av Browders selskaper til de nye eierne. Dette går for å være den største skatteunndragelsen i russisk historie.

Filmens påstand virker ikke holdbar

Browders kampanje for å stille personene bak Magnitskys død til ansvar ligger til grunn for den amerikanske Magnitsky-loven, som ble undertegnet av president Obama den 14. desember 2012. Magnitsky-loven forbyr navngitte russiske tjenestefolk innreise til USA og bruk av amerikanske banktjenester. Parallelt har etterforskningen av Browders angivelige skattekriminalitet fortsatt i Russland, og i 2013 ble han dømt in absentia for det som hendte med Magnitsky – som den første dømt posthumt i russisk historie.

I filmen The Magnitsky Act – Behind The Scenes hevder den norgesbaserte russiske dokumentarfilmskaperen Andrei Nekrasov at Browders fremstilling av omstendighetene rundt Magnitskys død ikke stemmer. Nekrasovs hovedankemål mot Browders fremstilling gjelder at Magnitsky i avhør med russisk politi angivelig ikke fremmet anklager mot de navngitte russiske tjenestefolkene rammet av den amerikanske Magnitsky-loven, slik Browder hevder.

Jeg har lest de originale, skannede russiske protokollene fra de to første avhørene av Magnitsky, som er tilgjengelige på nettstedet http://russian-untouchables.com/eng/testimonies/, for ved selvsyn å avgjøre hvorvidt Browder eller Nekrasov har rett om Magnitsky i disse fremsatte anklagene. Foruten å være på russisk, dreier det seg om et tungt tilgjengelig, tørt juridisk språk …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)