Husmoras hevn

Antifeministene har gode tider i fellesferien. Regjeringen bør bruke anledningen til å fjerne kontantstøtten.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.07.2007
[20. juli 2007] Dette kunne blitt sommeren der likestillingsdiskusjonen var meningsløs. Først ut var modellmamma Eivor Øvrebøs utspill om at norske modeller er late, feite, gamle og ubrukelige på internasjonalt nivå. Hun sender seg selv inn i skammekroken der hun burde tenke over hva slags signaler hun sender til de tusentalls unge jenter hun har vært med på å bedømme som mangeårig jurymedlem i Årets ansikt. Dernest lanserte Frps Per Bjørnar Rødde sin asiatiske kone og seg selv som ideal, da han brukte forsiden på Dagbladet til å fortelle velgerne at yrkesaktive norske kvinner er selvopptatte trusler mot familieverdiene. Sist lørdag var hovedsaken i Dagens Næringsliv en solfylt historie om norske husmødres glade og travle hverdag, fylt med flybilletter, kjøring av barn, tennis og stell av hest. Husmødrene må få høyere status, mente de involverte selv, og avisa ga sitt bidrag ved å gi dem tittelen «hjemmefruer», som viser at dette er en staselig stilling uansett barn. Så kom Jens Ulltveit-Moe, med noe som liknet på et reelt forslag: Han vil gjøre det billigere å ha hushjelp, slik at velutdannede kvinner kan jobbe selv om de har familie.

Investoren bryr seg ikke om problemstillinger knyttet til klasse og feminisering av fattigdom, men synliggjør likevel et feministisk poeng med forslaget: Arbeidet i hjemmet er også arbeid, selv om det tradisjonelt har vært ubetalt. Feministisk Initiativs Gudrun Schyman har i Sverige tatt til orde for liknende forslag, nettopp for å synliggjøre at vask, barnepass og matlaging er jobb på lik linje med annen jobb.

Det bør bli enklere å kjøpe slike tjenester lovlig. Men det bør ikke bli billigere. Inntil fordelingen av slikt arbeid blir mer likestilt, vil dette forsterke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Å vaske andres dritt, er ikke mindre verdt enn det den andre gjør i mellomtida.

Det paradoksale er at vi allerede betaler endel kvinner for å gjøre dette arbeidet. Men bare hvis de gjør det i eget hjem og uten hjelp fra andre. Kontantstøttedebatten er på gli igjen, selv om ingen av regjeringspartiene vil fjerne den i denne perioden. Det bør de revurdere, mens de har flertall i Stortinget. Ordningen var kontroversiell i Senterpartiet, og en avskaffelse har bred støtte i SV og Arbeiderpartiet. Nå er det også bevist utover enhver tvil at kontantstøtten har alle de negative konsekvensene vi fryktet på forhånd.

Om sommeren er det mange som kunne tenke seg å være hjemme med barn. Det er ingen grunn til ikke å fjerne kontantstøtten. Den gir norske kvinner en økonomisk grunn til å være hjemme, når de fleste helst vil jobbe andre steder. Kontantstøtten gir denne valgfriheten i størst grad til dem som alt er tvunget til det. Mange er ufrivillige kontantstøttemottakere i påvente av barnehageplass. Støtten forsterker tendensen til at minoritetskvinner holder seg hjemme med barna istedenfor å bli integrert på en arbeidsplass. Den er et intensiv til å være lenger hjemme for dem som må gå veien om lav lønn og usikre vakter for å komme inn i arbedslivet etter fødsel. Og størrelsen på kontantstøtten gir en hverdag svært langt fra hjemmefruene i Marbella.

Ola Borten Moe og Kristin Halvorsen signaliserer at pengene som nå går til kontantstøtte, heller burde brukes til en ordning med månedig utbetaling til mødre uten jobb. Første skritt må være å fjerne vernet av kontantstøtten. Det er ikke løftebrudd, det er løfterikt.

Kommentarer