Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Neil Young
Young er fast filmkritiker for Modern Times Review.
Email: neilyounggb@gmail.com
Publisert: 02.01.2019
The Houses We Were (Le case che eravamo) / DIALOGUE

Arianna Lodeserto Regissør Yuka Sato (Italia / Japan)

Ny Tid og Modern Times Review løftet i fjor fram kortdokumentaren – et levende og rikt format som altfor ofte blir oversett i vår spillefilmformat-fokuserte verden. Hver måned rapporterte vi om minst to av de beste arbeidene som ble vist på en aktuell filmfestival. Nå som som året nettopp er over, griper vi tak i to fremragende filmer som av ulike grunner glapp unna, men som er altfor viktige til å ignorere.

Kvinnelig filmkunstner

Arianna Lodesertos The Houses We Were (Le case che eravamo) og Yuka Satos DIALOGUE varer i henholdsvis 18 og 17 minutter. Deres så å si identiske lengde er ikke de to kortfilmenes eneste fellestrekk: Begge er laget av en kvinnelig filmkunstner hvis verker krysser skillelinjen mellom foto og film; begge presenterer et spesifikt og tett befolket byrom (Roma/Tokyo); begge har regissører som selv tar hånd om både skript, produksjon og redigering. Sistnevnte arbeidsoppgave, redigeringen, er helt avgjørende her: The Houses We Were og DIALOGUE er milevis fra dagens «slow cinema»-trend. I stedet tar de i bruk en hurtig, huggende rytme. De fleste takningene framstilles i glimt som knapt er lengre enn ti sekunder. Resultatet er kompakte, stimulerende miniatyrer, som – i likhet med mange kortfilmer uansett sjanger – evner å dekke imponerende mye, innenfor svært knappe tidsrammer.Men på alle andre områder kunne ikke de to filmene vært mer forskjellige, der de opererer i motsatte ytterpunkter av dokumentarfilmens spektrum, og med det synliggjør de mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

En overbevisende hyllest til dem som nekter å akseptere de rikes utbytting.

Av de to regissørene er Lodeserto best kjent, siden hun i løpet av det siste tiåret har hatt en rekke anerkjente fotoutstillinger, så vel i hjemlandet Italia som internasjonalt. Lodesertos arbeider, både i foto og film, sirkler tematisk rundt byer og psykogeografi og har et uttalt sosialt engasjement. The Houses We Were er hennes regidebut, og ble skapt i nært samarbeid med en viktig italiensk institusjon opprettet på 70-tallet, Den demokratiske arbeiderbevegelsens audiovisuelle arkiv (AAMOD) i Roma.
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer