Huseby ikke eneste alternativ

I Ny Tid 7. oktober kritiserer Jan Borgen Oslo SV for å ville stanse flytting av USAs ambassade til Huseby. Borgen er redd for liv og helse til folk på Drammensveien. Borgen skriver som om valget mellom Huseby og Drammensveien er ultimatum. Dette premisset for Borgens angrep på Oslo SV er feil. Dersom USA får […]

Ny Tid

I Ny Tid 7. oktober kritiserer Jan Borgen Oslo SV for å ville stanse flytting av USAs ambassade til Huseby. Borgen er redd for liv og helse til folk på Drammensveien. Borgen skriver som om valget mellom Huseby og Drammensveien er ultimatum. Dette premisset for Borgens angrep på Oslo SV er feil. Dersom USA får nei på Huseby vil de finne en annen tomt.

Borgen krever at ambassaden flyttes til friområdet på Huseby og referer til Jørn Holme, sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste, som sier at en flytting av ambassaden fra Drammensveien vil redusere terrortrusselen uansett lokalitet. Det er en god nyhet fra PST. Hvis trusselen vil bli redusert uansett hvor ambassaden flyttes til, så må det være mulig å finne en lokalitet som ikke ødelegger et digert, verdifullt friområde, og som ikke flytter terrortrusselen inn i et boligområde, femten meter fra et av Oslos største idrettsanlegg, der 2000 barn trener hver uke.

Trusselen forsvinner nemlig ikke med flytting. I vinter uttalte Terrorforsker Signe Astrup Arnesen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Ullern avis/Akersposten: «Det at en ny ambassade bygges etter USAs gjeldende forskrifter gjør den muligens mindre sårbar, men den vil likevel fortsatt fremstå som et attraktivt symbolmål for eventuelle terrorister. Fristelsen til å ramme ambassaden blir ikke nødvendigvis redusert ved at den er mindre sårbar». Et anslag som det Borgen frykter på Drammensveien, vil også på Huseby få grusomme følger.

Og så til Borgens feilslåtte premiss: Et nei til Huseby betyr ikke at ambassaden blir liggende på Drammensveien. USA selv ønsker seg bort fra Drammensveien og vil lete videre hvis de må. Det er de pålagt av sine egne myndigheter. Og nå må USA få skikkelig hjelp til å lete, slik som i andre europeiske byer. I Bern i Sveits flytter ambassaden inn i et eksisterende forsikringsbygg. Der var det ingen krav om friområder. Borgermesteren i Bern har i likhet med flertallet i Oslo SV forstått at han skal både hjelpe USA og representere byens innbyggere. Ifølge byens hjemmeside sier borgermesteren: «Vi må, når det handler om våre interesser og vår rett, ikke uten videre godta eller oppfylle alle (USAs) ønsker». Også i den Haag i Nederland har man forhandlet uten å innfri alle krav. Der har man allerede funnet en ny tomt til USA etter at ambassaden i juni fikk nei til å bygge i en park.

På Huseby takker vi det store flertall i Oslo SV som har hatt ryggrad til å representere også oss i denne saken. At to av bystyrerepresentantene ønsker betenkningstid er rimelig i en vanskelig sak som denne. Vi håper imidlertid at grublingen blir kortvarig. For at en konstruktiv ny prosess skal komme i gang, må bystyret avvise forslaget om å omregulere Husebyskogen. Og dersom ambassaden insisterer på å flytte til Huseby, så er den for nærmiljøets del velkommen inn i det gamle bygget til Forsvarets Overkommando. Der er det god plass og lengre fra sivilbefolkning. Men friområder får de ikke. Som SV står fast på i sitt partiprogram: Friområder viktige for fellesskapet og fremtiden. Også i Oslo Vest.

Margrethe Geelmuyden, Aksjon Vern Husebyskogen

Kommentarer
DEL