Three women carry a sack of food distributed on March 4, 2017, in Ganyiel, Panyijiar county, in South Sudan. South Sudan was declared the site of the world's first famine in six years, affecting about 100,000 people. More than three years of conflict have disrupted farming, destroyed food stores and forced people to flee recurring attacks. Food shipments have been deliberately blocked and aid workers have been targeted. / AFP PHOTO / Albert Gonzalez Farran - AFP / Albert Gonzalez Farran

Hungersnød og klimaflukt

Hvordan skal verdenssamfunnet møte mennesker som flykter fordi landjorden deres er slukt av havet?

Avatar
Email: abdgun@gmail.com
Publisert: 16.03.2017

Av Ola Eian og Anna Kvam

I februar erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan. Det er første gang på seks år at FN tar i bruk dette begrepet. Sulten rammer akutt rundt 100 000 mennesker, mens en hel million står i fare for å rammes av samme katastrofe. Årsaken er sammensatt. Det er ingen tvil om at den politiske situasjonen i Sør-Sudan har vært med på å utløse katastrofen, slik flere medier har omtalt. Sikkerhetssituasjonen i det konfliktrammede landet gjør det vanskelig og i verste fall umulig for hjelpeorganisasjoner å komme til med forebyggende og akutt hjelp. Mens politiske aktører må ta skylden for sultkatastrofen, kan de ikke få skylden for selve tørken som nå rammer hele Øst-Afrika. Den må verdens industriland ta en del skylden for. For det hersker ingen tvil om at global temperaturstigning er en del av årsaksbildet.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer