Utvekslingsstudentene Marica de Silva, Juliano Fernando de Lima, Johnatan Arevalo og Flor Cantuca ble utsatt for en politikontroll som varte i over halvannen time. FOTO: Carima Tirillsdottir Heinesen

«Hudfarge er ikke avgjørende»


Ny Tid har snakket med Politiets utlendingsenhet (PU), som foretar utlendingskontrollene i Oslo sammen med Oslo politidistrikt.

Utenlandsk statsborgerskap, tid og sted er kombinasjonen PU ser ser etter når de stopper noen. Christine Kvamme i PU avviser at hudfarge er nok til å stoppe noen for utlendingskontroll, men vedgår at overgangene kan være glidende.
«Hadde du spurt de personene som blir dobbeltkontrollert, er jeg ganske sikker på at det ville kommet frem at vedkommende befinner seg på steder der det foretas hyppige kontroller – som Jernbanetorget eller Hausmannskvartalene. En fellesnevner for dobbeltkontrollene er oppholdssted,» sier Kvamme. «I de nevnte områdene er det så stor tetthet av folk at det er vanskelig for oss å gjøre en god jobb uten at noen vil oppleve doble kontroller. Det er egentlig noe man ikke trenger å tenke på som diskriminering. Her er det politi som har et mandat,» sier hun, og påpeker at behovet for utlendingskontroll aldri har vært større enn i dag, og at hyppigheten derfor er i allmennhetens interesse. Kvamme har likevel forståelse for at det å gjentatte ganger bli stoppet av politiet dersom man har lovlig opphold i landet, av mange kan oppleves som en belastning.
«Jeg tror at man i stedet for å tenke at man er i en sårbar gruppe, heller bør stille spørsmål ved hvorfor dette skjer. Man må tenke litt på hva som skjer i Frankrike, hva som skjer i verden, og knytte nødvendigheten av kontrollene til disse faktorene. Kanskje vi må slå oss til ro med at selv om dette er noe vi ikke liker, tilsier erfaringen fra de siste årene at behovet for kontroller er enormt, og at det øker. I stedet for å føle på alt som kan være vanskelig og vondt og trakasserende, kan man tenke at dette handler om politiet som prøver å gjøre en god jobb. Vi prøver å styre unna dobbeltkontroller så godt vi kan, men det er viktig å formidle at dette er noe vi må gjøre – det handler om at begge parter må forstå hverandre,» sier Kvamme.

Vil ha dialog. Kvamme tror det kan være nyttig å inngå dialog med organisasjoner som jobber med innvandrings-, diskriminerings- og asylspørsmål. «Foreløpig har vi ikke hatt noen kontakt, men alle organisasjonene er hjertelig velkommen til dialog. Vi er interessert i å gi en helhetsforståelse av hva vårt utgangspunkt er. Det er viktig at vi har en felles forståelse,» sier hun.

«I stedet for å føle på alt som kan være vanskelig og vondt og trakasserende, kan man tenke at dette handler om politiet som prøver å gjøre en god jobb.»

I likhet med …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)