– Nytter ikke å legge nytt spor

Jernbaneverket Region Øst tok alene avgjørelsen om å sementere Gjøvikbanen i ett spor på Etterstad, men avviser kritikken.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket Region Øst bekrefter overfor Ny Tid at vedtaket om å la Obos bygge lokk over Etterstadskjæringen med boligblokker oppå ikke er klarert med politiske myndigheter.

– Beslutningen ble ikke politisk behandlet, den tok vi i Region Øst, bekrefter Bakken.

Han mener imidlertid at dette er uproblematisk.

– Det var ingen grunn til å si nei til Obos-prosjektet. Etter at Gardermobanen tok det ene sporet fra Gjøvikbanen nedenfor skjæringen, nytter det ikke å legge nytt spor i skjæringen og gi Gjøvikbanen tilbake dobbeltspor ned til Oslo S. Jernbaneteknisk er ikke det mulig, sier Bakken.

– Så det hadde altså vært helt umulig å tenke seg en teknisk løsning?

– Umulig er et sterkt ord. Men vanskelig og veldig kostnadskrevende. Dessuten foreligger det ingen planer om dobbeltspor fra Oslo til Gjøvik. Vi lever godt med den løsningen vi har. Dette har vært en ikke-sak i 10 år inntil nå, svarer informasjonssjefen.

– Men hva hvis samfunnet i fremtiden ønsker dobbeltspor mellom Oslo og Gjøvik, stopper ikke Obos-prosjektet denne muligheten for alltid?

– I den traseen som Gjøvikbanen har nå, ja. Men det finnes andre trasémuligheter.

– Hvilke da, dette området er jo tett befolket og gjennomhullet på kryss og tvers av vei- og banetuneller, og en helt ny trasé vil vel koste astronomisk i forhold til en løsning i eksisterende trasé?

– Ingenting er umulig, men vi har som sagt ikke tenkt på dette. Dobbeltspor mellom Oslo og Gjøvik har aldri vært på banen, slår informasjonssjef Bakken fast.

Det eneste Samferdselsdepartementet kan vise til i denne sammenheng, er samferdselsminister Torild Skoglunds svar til spørsmål stortingsrepresentant Inger Enger (Sp) har stilt henne.

Her svarer imidlertid ikke Skoglund på Engers spørsmål om Obos-prosjektets murpilarer som hindrer gjeninnføring av to spor i Etterstadskjæringen, ei heller på om statsråden vil gripe inn og sørge for å sikre at man kan få dobbeltsporet tilbake «slik at vi fikk framtidige utviklingsmuligheter for denne banen.»

Spørsmålet om det foreligger en politisk behandling av Jernbaneverkets godkjenning av Obos-prosjektets struping av dobbeltsporet i Etterstadskjøringen berøres over hodet ikke.

– Jeg tror ikke den saken har vært lagt fram for oss, sier informasjonssjef Ivar Torvik i departementet til Ny Tid.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here