– Samene får ikke støtte fra Frp

Samerådets Johan Mikkel Sara håper på de andre partiene i kampen mot regjeringens finnmarkslov. – De får ikke støtte fra oss, sier Jan Arild Ellingsen (Frp).

Forrige uke var justiskomiteen på befaring i Finnmark for å bli kjent med lokale synspunkter på Finnmarksloven, som regjeringens la fram tidligere i år.

Sametinget har nesten enstemmig forkastet regjeringens forslag – som innebærer at 96 prosent av landområdene i Finnmark skal forvaltes av et styre bestående av representanter fra Sametinget, Finnmark fylkeskommune og staten – fordi loven ikke anerkjenner samenes rett til land og vann.

– Regjeringen står på sitt. Men på meg virker det som om justiskomiteen virker mer seriøs, sier Johan Mikkel Sara i Samerådet, som ikke har gitt opp å få Stortinget til å forkaste regjeringens forslag til ny finnmarkslov.

Spørsmålet er om det er realistisk. Fremskrittspartiet har programfestet å legge ned Sametinget, og er ikke en kandidat til å tale samenes sak.

– Nei, de kommer ikke til å få støtte fra oss. Vi sier bare ja til Finnmarksloven hvis befolkningen i Finnmark gjennom en folkeavstemming godtar den, sier Frps justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, på telefon fra Finnmark, og bekrefter at partiet går inn for å legge ned Sametinget.

Hvis Frp ikke støtter Finnmarksloven, betyr det at regjeringen må se mot venstre for å søke støtte.

– Hva hvis Olav Gunnar Ballos syn går gjennomslag i SV

– Jeg vil ikke blande meg inn i SVs indre anliggende. Men SV-ere jeg har møtt i Finnmark sier at de kommer til å melde seg ut av partiet hvis Ballos syn får gjennomslag, og jeg har vært på møter hvor Ballo har blitt kalt rasist. Det jeg synes er merkelig, er at SV-lederen – Kristin Halvorsen – ikke har sagt et ord om Finnmarksloven, sier Sara i Samerådet.

Sara er imidlertid fortsatt optimist.

– Vi utelukker ingen partier, heller ikke Frp. Jeg har avtale med partiets nestleder Siv Jensen om at vi skal ringes senere i høst. Og så har jeg håp om Arbeiderpartiet, sier han.

Knut Storberget (Ap) i justiskomiteen vil imidlertid ikke si noe om hvor partiet lander i spørsmålet. Arbeiderpartiet mener at det ikke har vært god nok konsultering med Sametinget og fylkestinget i Finnmark, og ønsker at Stortinget skal ta saken i egne hender (se annen sak på denne side).

– To folkerettseksperter er engasjert for å se om regjeringens forslag til ny finnmarkslov er i samsvar med urfolkskonvensjonene. Jeg er veldig spent på konklusjonene deres. Men jeg vil ikke gå inn i realiteten på saken nå, sier Storberget, som har dette å si om norske myndigheters åpne støtte til indianernes rettigheter til landområder i Brasil:

– Jeg synes det er fint at de støtter urfolk i andre deler av verden, og håper det blir modell for hva vi gjør her hjemme.

Kommentarer