Høyteknologisk kommunistisk luksus og frihet for alle

Fully Automated Luxury Communism (FALC)
Forfatter: Aaron Bastani
Forlag: Verso (USA)
AUTOMATISERT: Hele 60 prosent av vårt kjøttkonsum vil i 2040 stamme fra dyrefritt kjøtt.

Teknologier er isbrytere i hvis kjølvann samfunn fornyes. På 1800-tallet endevendte den industrielle revolusjon det tradisjonelle jordbrukssamfunnet og erstattet slaven, oksen og elementenes arbeidskraft med moderne maskinkraft.

I dag står vi overfor en ny brytningstid hvor informasjonsteknologiens enorme datakraft åpner for nye former for autoritær undertrykkelse og revolusjonær emansipasjon på en og samme tid.

I historien den britisk-iranske journalisten Aaron Bastani forteller i Fully Automated Luxury Communism (FALC), vektlegges det utopiske håpet slike brytningstider kan avstedkomme. I kontrast til forestillinger om en ny mørketid ført i pennen av flere av hans samtidige på ytre venstrefløy tegner Bastanis konturene av en kommunistisk framtid – forbi knapphet, utbytting og det kapitalistiske system – preget av luksus og frihet for alle.

En ny forunderlig verden

Under både jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet ble knappe ressurser utnyttet og begrensede goder fordelt. Økonomi har derfor siden sivilisasjonens morgen for over 12 000 år siden handlet om ressursenes knapphet som kolliderer med menneskenes . . .Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)
Abonnement kr 195 kvartal