Høyteknologisk kommunistisk luksus og frihet for alle

AUTOMATISERT: Hele 60 prosent av vårt kjøttkonsum vil i 2040 stamme fra dyrefritt kjøtt.

Mats Andreas Nielsen
Email: mats@nytid.com
Publisert: 01.08.2019
           Fully Automated Luxury Communism (FALC)
Forfatter: Aaron Bastani
Verso, USA

Teknologier er isbrytere i hviskjølvann samfunn fornyes. På 1800-tallet endevendte den industrielle revolusjondet tradisjonelle jordbrukssamfunnet og erstattet slaven, oksen og elementenesarbeidskraft med moderne maskinkraft.

I dag står vi overfor en ny brytningstidhvor informasjonsteknologiens enorme datakraft åpner for nye former forautoritær undertrykkelse og revolusjonær emansipasjon på en og samme tid.

I historien den britisk-iranske journalisten Aaron Bastani forteller i Fully Automated Luxury Communism (FALC), vektlegges det utopiske håpet slike brytningstider kanavstedkomme. I kontrast til forestillinger om en ny mørketid ført i pennen avflere av hans samtidige på ytre venstrefløy tegner Bastanis konturene av enkommunistisk framtid – forbi knapphet, utbytting og det kapitalistiske system –preget av luksus og frihet for alle.

En ny forunderlig verden

Under både jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet ble knappe ressurser utnyttet og begrensede goder fordelt. Økonomi har derfor siden sivilisasjonens morgen for over 12 000 år siden handlet om ressursenes knapphet som kolliderer med menneskenes umettelige begjær. Men hva om dette, spør Bastani, kun er en historisk tilstand snarere enn et nødvendig faktum?

PIXABAY

Bastani gjengir historien om «hestemøkkrisen» i London i 1894, hvor voldsom befolkningsvekst og urbanisering resulterte i et enormt antall hester, og tilhørende etterlatenskaper, i byens gater. «Om femti år vil hver eneste gate i London være begravet i ni fot med avføring», hevdet The Times den gang. Men slik ble det ikke. Hesten, kusken og kjerra ble i løpet av få år erstattet av industrisamfunnets motoriserte kjøretøy og dampvogner drevet av fossile brennstoff.

Ny Tid i julegave

Klimakrisen, eldrebølgen, økende ressursknapphet og fallende sysselsetting representerer utfordringer uten sidestykke.

I et avbokens største vågestykker hevder Bastani at dagens klimakrise innen få tiårvil kunne framstå som like absurd som hestemøkkrisen av 1894. Denne optimismener forankret i en visjon, som bokens tittel FALC, hvor solenergi fyller vårtøkende energibehov og gruvedrift i verdensrommet gir oss tilgang til nærmest
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.