Høyteknologisk kommunistisk luksus og frihet for alle


AUTOMATISERT: Hele 60 prosent av vårt kjøttkonsum vil i 2040 stamme fra dyrefritt kjøtt.

Email: mats@nytid.com
Publisert: 2019-08-01
       
Fully Automated Luxury Communism (FALC)
Forfatter: Aaron Bastani
Forlag: Verso, USA

Teknologier er isbrytere i hvis kjølvann samfunn fornyes. På 1800-tallet endevendte den industrielle revolusjon det tradisjonelle jordbrukssamfunnet og erstattet slaven, oksen og elementenes arbeidskraft med moderne maskinkraft.

I dag står vi overfor en ny brytningstid hvor informasjonsteknologiens enorme datakraft åpner for nye former for autoritær undertrykkelse og revolusjonær emansipasjon på en og samme tid.

I historien den britisk-iranske journalisten Aaron Bastani forteller i Fully Automated Luxury Communism (FALC), vektlegges det utopiske håpet slike brytningstider kan avstedkomme. I kontrast til forestillinger om en ny mørketid ført i pennen av flere av hans samtidige på ytre venstrefløy tegner Bastanis konturene av en kommunistisk framtid – forbi knapphet, utbytting og det kapitalistiske system – preget av luksus og frihet for alle.

En ny forunderlig verden

Under både jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet ble knappe ressurser utnyttet og begrensede goder fordelt. Økonomi har derfor siden sivilisasjonens morgen for over 12 000 år siden handlet om ressursenes knapphet som kolliderer med menneskenes umettelige begjær. Men hva om dette, spør Bastani, kun er en historisk tilstand snarere enn et nødvendig faktum?

PIXABAY

Bastani gjengir historien om «hestemøkkrisen» i London i 1894, hvor voldsom befolkningsvekst og urbanisering resulterte i et enormt antall hester, og tilhørende etterlatenskaper, i byens gater. «Om femti år vil hver eneste gate i London være begravet i ni fot med avføring», hevdet The Times den gang. Men slik ble det ikke. Hesten, kusken og kjerra ble i løpet av få år erstattet av industrisamfunnets motoriserte kjøretøy og dampvogner drevet av fossile brennstoff.

Abonnement kr 195/kvartal

Klimakrisen, eldrebølgen, økende …Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?