Høyres grønne drøm

I takt med klimaendringer og økende miljøkriser, erkjennes behovet for endringer. Spørsmålet er hva dette impliserer.

Faster, Smarter, Greener. The Future of the Car and Urban Mobility

Venkat SumantranCharles Fine og David Gonsalvez

MIT Press

USA

Jeg er blant dem som har lagt til grunn at justeringen av kursen må medføre at vi begrenser oss, søker andre verdier enn den evige vekstens logikk. For å komme dit, trengs en transformasjon av samfunnet vårt. Den grønne bevegelsen oppsto innenfor en slik horisont, og har lenge ventet på at verden skal innse at modernitetens krav om vekstbasert fremskritt ikke er veien til en bedre fremtid.

Så langt har en ventet forgjeves. Isteden har det innenfor krisens horisont vokst frem en kraftfull diskurs omtalt som «økologisk modernisering». Her er grunntanken at det meste skal fortsette som før, bare med grønnere løsninger.

Optimistisk tone. Denne drømmen om at det grønne skiftet skal gjøre livet enda bedre, raskere og rikere kan vi gjenfinne i mange politiske partier, for eksempel Venstre og Arbeiderpartiet – men mest av alt virker den levende i det nyliberale Høyre.

De fleste høyrefolk nok derfor like boken Faster, Smarter, Greener. The Future of the Car and Urban Mobility, skrevet av Venkat Sumantran (med over 30 års fartstid som leder i bilindustrien), Charles Fine (forsker på teknologiledelse og forretningsdrift) og David Gonsalvez (ekspert på verdikjeder, innovasjon og mobilitet).

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.