Høyres grønne drøm


I takt med klimaendringer og økende miljøkriser, erkjennes behovet for endringer. Spørsmålet er hva dette impliserer.

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.
Email: svein.hammer@gmail.com
Publisert: 2018-05-02
Faster, Smarter, Greener. The Future of the Car and Urban Mobility

Jeg er blant dem som har lagt til grunn at justeringen av kursen må medføre at vi begrenser oss, søker andre verdier enn den evige vekstens logikk. For å komme dit, trengs en transformasjon av samfunnet vårt. Den grønne bevegelsen oppsto innenfor en slik horisont, og har lenge ventet på at verden skal innse at modernitetens krav om vekstbasert fremskritt ikke er veien til en bedre fremtid.

Så langt har en ventet forgjeves. Isteden har det innenfor krisens horisont vokst frem en kraftfull diskurs omtalt som «økologisk modernisering». Her er grunntanken at det meste skal fortsette som før, bare med grønnere løsninger.

Optimistisk tone. Denne drømmen om at det grønne skiftet skal gjøre livet enda bedre, raskere og rikere kan vi gjenfinne i mange politiske partier, for eksempel Venstre og Arbeiderpartiet – men mest av alt virker den levende i det nyliberale Høyre.

De fleste høyrefolk nok derfor like boken Faster, Smarter, Greener. The Future of the Car and Urban Mobility, skrevet av Venkat Sumantran (med over 30 års fartstid som leder i bilindustrien), Charles Fine (forsker på teknologiledelse og forretningsdrift) og David Gonsalvez (ekspert på verdikjeder, innovasjon og mobilitet).

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,7,9,10,11,12,13″ ihc_mb_template=”1″ ]

Forfatterne tar miljøkrisene på alvor, men samtidig skriver de med en implisitt antakelse om at dette vil gå bra. Dermed kan de tone ned problemfokuset og isteden se klimaendringene som en gyllen mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye organisasjonsformer, og å bedre levestandarden.

Abonnement kr 195/kvartal

Forfatterne ser klimaendringene som en gyllen mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og å bedre levestandarden.

Å komme seg rundt. Bokens hovedtema er mobilitet. Første setning slår an tonen: «Mobility has served at the lifeblood of human civilization.» Vi får høre at det foregående hundreåret var bilens århundre, forankret i en kombinasjon av nytte, effektivitet og variasjon. Denne verdenen er imidlertid på vikende front, og en ny mobilitet er på trappene. Fire kapitler vies til å utforske brytningene vi står overfor. Det moderne, industrialiserte, urbane samfunnet er fortsatt her, men samtidig er nye utfordringer, holdninger og ideer i ferd med å vinne frem.

Endringene omtales i evolusjonens og fremskrittets språk. Den nye virkeligheten beskrives som …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?