Høyre snyter på skatten

Høyre sanker stemmer med å innbille velgerne at vi er verdensmestere i å betale skatter og avgifter. Når Jan Petersen maner fram bilder om et norsk skattehelvete, jukser han med tallene. Høyre snyter på skatten.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Tall fra OECD slår fast at det norske skatte- og avgiftsnivået så langt fra er skremmende. Faktisk er Norge best i den nordiske klassen, med laveste skatter og avgifter i forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP). Men den nære historie avslører at Høyre er flinke med skatteretorikk.

Høyrebølgen blåste over norskekysten på åttitallet. Ved stortingsvalgene i 1981 og 1985 stod skattene og avgiftene sentralt i valgkampen, takke være iherdig innsats fra Kåre Willoch. Det var Høyre som delte ut kortene, og partiet spilte riktig. De fikk over 30 prosent ved begge stortingsvalgene.

Siden den gang har skattene og avgiftene sunket jevnt og trutt, tilfeldigvis i takt med Høyres tilbakegang. OECD konkluderer med at Norge er et av de få landene som faktisk har gått mot strømmen: Mens resten av Europa stort sett økte skattene og avgiftene, gikk det norske nivået litt ned i perioden. Men femten år etter er det en ny generasjon velgere som lar seg blende av Høyres skatteretorikk.

Det startet egentlig helt feil for Høyres del. I fjor steg oljeprisene og førte til at bensinprisene hoppet langt over ti krona literen. Norske bilister – og det er mange av dem – fikk bensinavgiftssjokk. Mens de andre politikerne stod i veigrøfta og lurte på hva de skulle gjøre, gav Carl Ivar Hagen full gass. Speedometeret viste godt over 30 prosent, og partiet hans var størst i landet.

Helt til det gikk for fort for Terje Søviknes’ fremskrittsparti.

Så kom valgkampen, og både bensinavgiftene og skandalene var glemt, men Frp merket seg at skandaler førte til fall på meningsmålingene. Høyre hadde merket seg at skatter og avgifter gav høy oppslutning,

Jan Petersen og Per-Kristian Foss har klart å sette skattepolitikk øverst på den politiske dagsorden i denne valgkampen. Det tjener de på i dag.

Men tallenes tale er uklar. Høyres retorikk preges av bekymring for at Norge skal nå verdenstoppen i høye skatter og avgifter, og at dette skal true norske bedrifters konkurranseevne. Titter man på rapporter fra OECD, viser det seg at Høyre i beste fall vrir og vender på fakta, og at deres frykt er ubegrunnet.

I følge rapportene har det norske skatte- og avgiftsnivået gått ned heller enn opp de siste 15 årene. Titter man litt mer i rapportene, ser man at Norge ikke ligger lagt over gjennomsnittsnivået i EU, og langt under gjennomsnittsnivået i Norden. Både Sverige og Danmark har langt høyere beskattningsnivå enn Norge.

– Høyre fører folk bak lyset, sier økonom Torstein Dahle, og peker på at Norge har et relativt moderat skattenivå.

Høyre har valgt å utelate petroliumsnæringen fra sin beregning av det norske skattenivået. Dette gir et tall for det norske nivået som er syv prosentpoeng høyere enn det OECD opererer med. Fagøkonomer er uenige om dette gir et bedre bilde av den faktiske situasjonen. Både Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet operer imidlertid med tall som inkluderer petroliumssektoren.

– Det er unaturlig å utelate petroliumssektoren fra beregningene av det norske skattenivået, slik Høyre har gjort. Det knytter seg en rekke verdiskapning å fastlandet til denne industrien, noe som bør telle med når man beregner skattenivået, sier førstekonsulent Brynjar Indahl i Finansdepartementets skatteavdeling.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here