Hovmod for fall

De sju dødssyndene er igjen aktuelle i et globalt perspektiv. Paulo Coelho viser hvordan.

Kommentarer