#Uploading_Holocaust. Regi: Sagi Bornstein, Udi Nir Tyskland

Holocaust som pilegrimsferd


Israelske ungdommer som er ubekvemme med Holocaust-erkjennelsen, samfunnet krever av dem, lar oss øyne håp.

Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 11. april 2017
#Uploading_Holocaust.
Regissør: Sagi Bornstein Udi Nir Tyskland
()

Hvordan skal vi forholde oss til Holocaust? Det naturlige svaret er naturligvis: som en av de største tragediene i menneskets historie. Akkurat dét er det umulig å komme unna. Men samtidig kan dette forferdelige kapittelet betraktes fra en rekke ulike vinkler, for eksempel som legitimering for Israels sionistiske politikk i Midtøsten. Flere har påpekt hvordan Israel, en stat som ble opprettet i 1948 på palestinsk territorium, bruker folkemord som legitimeringsstrategi for sin politikk overfor palestinerne. Deres settler-politikk og kontinuerlige avvisning av palestinske ønsker om å beholde sine landområder ser ikke ut til å ha noen ende. At FN og de fleste land kritiserer Israel …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal