#Uploading_Holocaust. Regi: Sagi Bornstein, Udi Nir Tyskland

Holocaust som pilegrimsferd


Israelske ungdommer som er ubekvemme med Holocaust-erkjennelsen, samfunnet krever av dem, lar oss øyne håp.

Email: kjetilroed@gmail.com
Publisert: 2017-04-11
#Uploading_Holocaust.
Regisør: Sagi Bornstein Udi Nir Tyskland
()

Hvordan skal vi forholde oss til Holocaust? Det naturlige svaret er naturligvis: som en av de største tragediene i menneskets historie. Akkurat dét er det umulig å komme unna. Men samtidig kan dette forferdelige kapittelet betraktes fra en rekke ulike vinkler, for eksempel som legitimering for Israels sionistiske politikk i Midtøsten. Flere har påpekt hvordan Israel, en stat som ble opprettet i 1948 på palestinsk territorium, bruker folkemord som legitimeringsstrategi for sin politikk overfor palestinerne. Deres settler-politikk og kontinuerlige avvisning av palestinske ønsker om å beholde sine landområder ser ikke ut til å ha noen ende. At FN og de fleste land kritiserer Israel ser ikke ut til å føre noen vei – særlig ikke med den høyrevridde Netanyahu-regjeringen som nå sitter ved makten.

Norman Finkelstein påpekte i boken Holocaustindustrien (Spartacus, 2004) hvordan Israel gjør seg selv immune mot kritikk av overgrep mot Palestina ved å gjøre Holocaust til et mytisk folkemord som overgår alle andre folkemord i historien. Historikeren Shlomo Sand har skrevet bøkene The Invention of the Jewish People (Verso, 2009) og The Invention of the Land of Israel (Verso, 2014). Han argumenterer for at den sionistiske ideologien som den israelske staten bygger på, ikke er forankret i fakta, men en rekke nasjonalistiske myter. Sand har, i likhet med Finkelstein, også hevdet at israelske jøders evne til å fortelle om sin særegne offerstatus er det som legger grunnlaget for de nasjonalistiske mytenes forankring.


Staten arrangerer. Dokumentarfilmen #Uploading_Holocaust (2016) gir ingen løsning på hverken det ene eller det andre i denne konflikten, men presenterer en synsvinkel vi aldri har sett før. Hvert år foretar nemlig tusenvis av israelske skoleungdommer en «pilegrimsreise» til Polen for å se stedene hvor de forferdelige masseutryddelsene fant sted. På disse ekspedisjonene blir de oppfordret til å dokumentere det de ser og opplever: Skrive, ta bilder, men først og fremst filme seg selv og de andre underveis. Filmen består utelukkende av slike klipp fra de siste 35 årene – alle, eller i hvert fall de fleste, med ungdommer bak kamera. Den samme reisen blir gjort igjen og igjen med nye deltakere, som vi kan se i denne collagen av …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?