Holocaust bør få hvile

Er vi tjent med at sårene etter Holocaust for alltid holdes åpne? spør den jødiske historikeren Tony Judt.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 14.10.2015

Tony Judt: When the Facts Change. Essays 1995–2010. Penguin Random House, 2015

Tony Judt (1948–2010) var en britisk historiker, skribent og universitetsprofessor, som blant annet publiserte en rekke essays i tidsskriftet The New York Rewiew of Books. Hovedtemaet hans var Europa – som også er fokus for denne boken.
When the Facts Change er en samling essays publisert i ulike tidsskrifter i perioden 1995–2010. Essayene kretser rundt følgende statement: «When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?»
Temaene spenner relativt vidt, og det er utvilsomt essayene i bokens andre del, med overskriften Israel, the Holocaust and the Jews, som er de absolutt mest interessante. Men ingen av de andre essayene i boken er dårlige. De inneholder alt fra en historisk oppsummering av den litterære innsatsen til Eric Hobsbawm, historikeren som blant annet skrev The Age of Extremes, til jernbanens betydning for det moderne Europa.

En anakronisme. Det første essayet i del to heter «Downhill all the way», og er en historisk gjennomgang av Israels eksistens fra statens fødsel og til i dag. Tony Judt er en skribent som har evnen til å se problemstillinger fra helt nye og radikale vinkler, akkurat som sin åndsfrende Hannah Arendt. I lys av Holocaust-industrien kan leseren smake på følgende utsagn: «Students today do not need to be reminded of the genocide of the Jews, the historical consequenses of anti-Semitism, or the problem of evil. They know all about these – in ways their parents never did.»

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer