Holmås kapper innpå i Troms

Lederkandidat Heikki Holmås fikk 35 prosent av stemmene i Troms SVs uravstemning, mens Audun Lysbakken sikret seg flertall igjen. Oppslutningen blant partimedlemmene i den historiske medlemavstemningen var på nesten 50 prosent.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Valg. – Jeg ville så klart håpet å få flertall. Men jeg fortsetter med tro og optimisme, som partiet generelt trenger. Jeg vil takke for all støtte, og jeg lover å stå på også i helgas debatter i Alta og Nordland.

Det uttaler lederkandidat Heikki Holmås til Ny Tid, rett etter at resultatet ble kjent på Ny Tids sider onsdag 31. januar kl. 21.30, i dette det som er den første åpne uravstemningen blant norske partimedlemmer om en ny partileder.

223 av Troms SVs 460 medlemmer stemte, nærmere halvparten av partimedlemmene i fylket. Og nøyaktig opptalte stemmer i Norges første uravstemning i forbindelse med ledervalg i et politisk parti ble.:

Stortingsrepresentant Holmås 77 stemmer, statsråd Lysbakken 141. Mens det var 5 blanke/forkastede stemmer.

Dermed får Holmås (35 prosent) mer støtte på grasrota enn i valgkomiteen (25 prosent), ledet av statsråd Tora Aasland. Komiteen gikk 30. januar inn for at Audun Lysbakken bør være partiets neste leder, med 6 mot 2 stemmer.

Det delte synet i lederspørsmålet gjenspeiler meningsmålingene gjort av Dagbladet. Den gjennomførte en rundspørring blant 506 av SVs tillitsvalgte 29. januar, hvor 29 prosent av de spurte mener Homås bør lede partiet, en økning på 8 prosent siden forrige måling i oktober. Audun Lysbakken hadde nå sist en oppslutning på 55 prosent, en nedgang på 9 prosentpoeng.

Valgkomiteen skulle egentlig ha lagt frem sin innstilling 1. februar, mens Troms SV skulle offentliggjort sin avstemning 28. januar. Nå ble det snudd på hodet.

De delte holdningene om lederspørsmålet i både valgkomiteen og uravstemmingen blir
ført videre til en mulig kampvotering under det ekstraordinære landsmøtet som vil finne sted 10.
mars på Lillestrøm.

Uravstemmingen, som var en høyprofilert test av lokaldemokratiet i SV, støtte på en rekke
hindringer som Troms SV ikke hadde planlagt mottiltak for. Terje Håkstad, nestleder
Tromsø SV, og en aktiv støttespiller for Holmås, kunne 30. januar fortelle til Ny Tid at
opptellingen var forsinket på grunn av praktiske problemer. Han la til:

«Troms SV ikke hadde noen fastspikret dato for opptellingen.»

Jan Olsen, leder av Fylkesstyret i Troms SV, forklarte at opptellingen ikke ville være ferdig før 31. januar. Årsaken var at et sentralt medlem i Fylkestingets Arbeidsutvalg, med ansvar for opptellingen, «ikke var til stede».

Pål Julius Austrem Skogholt, medlem av Fylkesstyret og Fylkestingets Arbeidsutvalg, samt hovedansvarlig for opptellingen under uravstemmingen, oppga til Ny Tid at Troms SV kun hadde mottatt 200 av totalt 450 stemmer 30. januar.

Skogholt kunne imidlertid forsikre om at valgdeltakelsen hadde vært langt høyere enn forventet og at det var «på nivå med et kommunevalg.»

---
DEL