Holisme

– Jeg tror Holistisk Forbund treffer hele det store mellomsjiktet mellom det klart kristent definerte og det klart ateistisk definerte. Det kan få store konsekvenser for Kirken.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

En filosofisk oppfatning om at det er helheten, ikke delen, som er avgjørende, og at alt henger sammen. Begrepet har de siste årene vært særlig brukt av new age-bevegelsens helhetsoppfattelse av universet og sammenhengen mellom mikrokosmos og makrokosmos. Opptattheten av Østens mystikk, religioner og filosofi, herunder alternativ medisin og healing, er sentral.

Kilde: Gyldendals religionsleksikon, København 1998

Slik innledet Jone Salomonsen, teolog og forfatter, debatten rundt stiftelsen av Holistisk Forbund på Alternativmessen. Det er noe så oppsiktsvekkende som en organisering av det fragmenterte alternative miljøet, som har vært kjent nettopp for sin individualisme og sine løse nettverk. Salomonsen hadde tatt plass i panelet sammen med advokat og antroposof Cato Schiøtz og Kjartan Selnes fra Human-Etisk samfunn for å lykkeønske og kritisere det nye livssynssamfunnet. Til forbundets forsvar stilte Inge Ås, leder i Holistisk Forbund, og nestleder og astrolog Per Henrik Gullfoss.

Diffus formålsparagraf

Da hadde allerede yppersteprestinne Inge Ås sluppet en stein ned i en krystallbolle med vann for å markere hvordan enhver handling sprer sine ringvirkninger, man hadde blitt presentert for indianske trommer, krystallbollemusikk og en Hildegard von Bingen-sang, nydelig fremført av Anne-Lise Berntsen på vokal og akkompagnert av dreielire.

Men så var tiden inne for å formulere hva det nye livssynsforbundet egentlig skal stå for. Og det var tydeligvis ikke like enkelt. Holistisk Forbund ønsker nemlig å etablere seg som et livssynssamfunn, ikke som et trossamfunn, og det søker å favne bredt i en alternativbevegelse som rommer de forskjelligste uttrykk. Utgangspunktet er miljøet rundt Alternativt Nettverk i Oslo, som har vært et samlingspunkt for den norske new age-bevegelsen i en årrekke.

– Vi mener at det er et behov for en organisasjon som ikke ønsker å jobbe innenfor Kirken og ikke orker å jobbe innenfor Human-Etisk Forbund, erklærte Ås, som mente sistnevnte er for anti-åndelig. – Vi vil være pådriver til å skape bevissthetsendringer.

Kjartan Selnes fra Human-Etisk Forbund påpekte at formålsparagrafen avslørte «en veldig luftig minimumsdefinisjon av åndelighet».

– Det dere har klart å enes om, er visse felles verdier, mente Selnes, som også konstaterte at det nye livssynsforbundet står på mange av de samme verdiene som Human-Etisk Forbund. Mens Salomonsen mente holistene like godt kunne funnet seg til rette innenfor Kirken.

Schiøtz etterlyste både en utmynting av livssynet i sosial praksis, en mer aktiv deltagelse i det alminnelige kulturlivet og en tilnærming til akademia.

– Dere må ta et oppgjør med det spekulative og kommersielle. Det har blitt en altfor stor fiksering på selvrealisering og selvutvikling. Det kan virke som om man er mer interessert i ens tidligere reinkarnasjoner enn naboens problemer.

Forskning og tro

Ikke minst ble new age-bevegelsens noe løsslupne forhold til vitenskapen, hvilket blant annet gjenspeiler seg i formålsparagrafens formulering om at Holistisk Forbund vil jobbe for en «brobygging mellom spiritualitet og vitenskap», kritisert.

– Utfordringen må bli å drive en kritisk kunnskapspraksis, påpekte Jone Salomonsen.

Til dette og Schiøtz’ kritikk av den manglende tilnærmingen til akademia mente Gullfoss at holistene har en bedre løsning:

– Jeg mener at vi går dypere inn i analyse og erkjennelse enn det mesteparten av det akademiske miljøet er i stand til, sa han, før han gikk videre til å hevde at kvantefysikerne sier at verden ikke eksisterer, hvilket fikk herr Schiøtz til å hoppe i stolen.

– Da har man på en måte meldt seg ut av debatten, tordnet Schiøtz, som etterlyste en større ydmykhet.

Kritikken om at Holistisk Forbund ikke spesielt inkluderer minoritetsgrupper som homofile ble derimot kontant tilbakevist av Inge Ås, som kunne fortelle at Holistisk Forbund er en nyhet på den fronten:

– Jeg er den første åpent lesbiske lederen av et livssynssamfunn i Norge – og jeg er i høyeste grad praktiserende!

---
DEL

Legg igjen et svar