Ho Chi Minhs testamente


ORIENTERING 25.10.1969 Ved den høytidelige seremonien til minne om Ho Chi Minh i Hanoi 10. september leste Lo Duan, førstesekretær i det vietnamesiske arbeiderparti, opp dette politiske testamentet fra Ho Chi Minh:

Email: abo@nytid.no
Publisert: 2019-10-01

Ifedrelandskampen mot det amerikanske angrep vil vi måtte utstå flere vansker og bringe flere ofre, men vi vil sikkert vinne en fullstendig seier. 

Det er vår absolutte forvissning. 

Når den dagen kommer, vil jeg reise rundt både i nord og sør for å lykkeønske heltemodige landsmenn, kadrene og de som har kjempet, jeg vil besøke våre gamle og våre elskede unge og våre barn. 

Så vil jeg på vårt folks vegne reise til våre broderland i den sosialistiske leir og til vennligsinnede land i hele verden og takke dem for deres helhjertede støtte og hjelp til vårt folks patriotiske kamp mot den amerikanske aggresjonen. 

Tu Fu, den kjente kinesiske dikteren fra Tang-perioden, skrev: «Få er de gjennom tidene som oppnår en alder av sytti år.» Med mine 79 år hører jeg til disse få. Ennå er mitt sinn klart selv om min helse er svakere sammenlignet med tidligere år. Når man er på feil side av sytti forringes helsen med alderen. Det er ikke noe å undre seg over. 

Abonnement halvår kr 450

Men hvem kan forutse hvor lenge jeg fortsatt kan tjene revolusjonen, fedrelandet og folket? Derfor etterlater jeg disse få linjene for å foregripe den dagen jeg drar bort og slutter meg til aktede Karl Marx, Lenin og andre revolusjonære ledere. På denne måten kommer våre landsmenn, kameratene i partiet og våre venner i hele verden ikke til å bli overrumplet. Først vil jeg tale om partiet. 

Takket være dets faste enhet, og den totale hengivenhet overfor arbeiderklassen, folket og fedrelandet har vårt parti helt siden det ble grunnlagt vært i stand til å forene, organisere og lede vårt folk i en voldsom kamp og føre det fra seier til seier. 

Enhet er en ytterst verdifull tradisjon i vårt parti og folk. Alle kamerater fra sentralkomiteen ned til grunnorganisasjonen må bevare partiets enhet og dets åndelige samhold som det mest dyrebare av alt. 

Innen partiet må det herske bredt demokrati. Kritikk og selvkritikk må praktiseres regelmessig og tas alvorlig. Det er den beste måten å bevare …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)