Hjertets sannhet, livets mening


Ny Tid valgte som månedsavis denne gang å samtidig hente inn en kommentar til Kiøsteruds essay (se over).

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2018-11-01

Naturromantikk og svermeri blir for Erland Kiøsterud et ankepunkt mot Arne Næss’ dypøkologi så vel som mot Arne Johan Vetlesens bestrebelser for å grunnfeste naturens egenverdi i panpsykisme – en forståelse av naturen som besjelet. Kiøsterud har også tidligere debattert med Vetlesen i Ny Tid. Kiøsterud synes å sidestille naturromantikken med det å sentimentalt smelte hen i en idealisert natur. Selv ønsker han en forening av hjerte og hjerne i et nytt språk der naturromantikk og vitenskap møtes. Men i sin insistering på en motsetning mellom de to størrelsene, risikerer han å fortegne begge ytterligheter.

Bløthjertet?

Det skinner gjennom at Kiøsterud langt på vei sidestiller naturromantikk med en slags bløthjertet idyll. Å bli spist av krokodillen er ikke idyllisk, om du enn bokstavelig talt oppnår enhet med naturen. I dokumentarfilmen Grizzly Man skildres naturromantikeren og bjørneelskeren Timothy Treadwell, som søkte vennskap og en sjelelig nærkontakt med bjørnene, men endte opp med å bli fortært av en sulten grizzly. Filmskaperen Werner Herzog kommenterer sarkastisk at han i bjørnens øyne, i motsetning til Treadwell, bare ser et tomt blikk og en dorsk appetitt.

Identifikasjon med naturen blir gjerne fremstilt som en tvilsom projeksjon, en naiv lengsel etter enhet. En antiromantisk insistering på at naturen er brutal, nøytral og meningsløs, fremstår som mer intelligent. Går vi grundigere inn i romantikken som både begrep, epoke og livstilnærming, blir det fort klart at dens tidsånd ikke handler om harmoni, men snarere om Sturm und Drang; stormfulle konflikter, indre og ytre krefter utenfor menneskets kontroll. Romantikerne søkte en intuitiv forståelse av og innlevelse i disse kreftene. Overført på økologien: å tro på at naturen har noe å lære oss – at den bærer i seg det vi i mangel av et bedre ord omtaler som «mening»: en retningsgivende deltakelse i en større sammenheng.

Kynisme

Den selverklært usentimentale eksistensialismen, som Kiøsterud tidligere har gjort seg til talsmann for, tar det for gitt at naturen ikke egentlig har noen mening: Naturens verdi er en konstruksjon. Med sin skepsis til romantikken ligger Kiøsterud nær naturalismen hva gjelder både epokens ånd, litteratur og følsomhet. Fra Émile Zola til Michel Houellebecq har den naturalistiske litteraturen lagt an et kynisk blikk på mennesket, …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal