Hjertets sannhet, livets mening


Ny Tid valgte som månedsavis denne gang å samtidig hente inn en kommentar til Kiøsteruds essay (se over).

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 1. november 2018

Naturromantikk og svermeri blir for Erland Kiøsterud et ankepunkt mot Arne Næss’ dypøkologi så vel som mot Arne Johan Vetlesens bestrebelser for å grunnfeste naturens egenverdi i panpsykisme – en forståelse av naturen som besjelet. Kiøsterud har også tidligere debattert med Vetlesen i Ny Tid. Kiøsterud synes å sidestille naturromantikken med det å sentimentalt smelte hen i en idealisert natur. Selv ønsker han en forening av hjerte og hjerne i et nytt språk der naturromantikk og vitenskap møtes. Men i sin insistering på en motsetning mellom de to størrelsene, risikerer han å fortegne begge ytterligheter.

Bløthjertet?

Det skinner gjennom at …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal