Hjerner? Gjerne

Utviklingsministerens forslag om sykepleierimport har fått ufortjent mye kjeft.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.03.2007
[30. mars 2007] «Helse-ran», skrev Fædrelandsvennen. «Etisk uforsvarlig», mente Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. «Kan egentlig ikke tro det», sa Sykepleierforbundets Bente Slaatten. Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten «trodde det var 1. april». De er sjokkerte over forslaget som Erik Solheim kommer med i siste utgave av Verdensmagasinet X, der utviklingsministeren snakker om muligheten for rekruttering av arbeidskraft til helsesektoren fra andre land. Under tittelen «Vi kan ikke dekke behovet selv» ønsket ministeren seg en ny innvandringsdebatt og målrettet bistand for å utvikle mer helsepersonell.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen turnerte kritikken fra Høybråten og Sykepleierforbundet med overbevisning. Han framsto som god fordi kritikken var dårlig. Erik Solheim har nemlig fullstendig rett når han påpeker at den norske debatten om innvandring er snever og at behovet for arbeidskraft vil vokse framover. Ministerens hovedfokus i X var dessuten nettopp den problemstillingen han anklages for å overse: Faren for at rike lands behov for kompetente innvandrere skal føre til hjerneflukt fra fattige land. For å bøte på dette, foreslår Solheim at flere nordmenn får behandling i andre land og at Norge betaler utdanningen til helsepersonellet som importeres. Han vil også jobbe for et internasjonalt regelverk som kan hindre aggressiv rekruttering.

Det er likevel verdt å reise spørsmålet om importen av helsepersonell vil føre til at utviklingslandene tappes. Spørsmålet har ikke et like opplagt svar som debatten gir inntrykk av. Høybråten fortalte på TV 2 om sin tur til Malawi, der han så et helsevesen som sliter med ressursene og der bare en av ti leger blir igjen i hjemlandet. Han bør også lytte til forbundslederen for sykepleierne i samme land. Hun ser for seg en mulig vinn-vinn-situasjon, der Norge betaler for utdannelsen til dobbelt så mange sykepleiere som får komme til Norge fra Malawi.

Sykepleierforbundet har rett i at vi har mye uutnyttet arbeidskraft også i Norge. Vi har mye å hente på å få flere folk fra stønad inn i arbeidslivet, på å gi fulltidsstillinger til de mange som jobber ufrivillig deltid og på å bedre vilkårene for sykepleiere slik at flere blir lengre i yrket. Men Norge ligger likevel an til en snarlig, akutt mangel på arbeidskraft. I helsesektoren trenger vi 130.000 nye sykepleiere innen 2050. Det er bare én av arbeidslivets mange sektorer, og Norge er bare ett av landene som møter slike problemer framover. Da er ikke løsningen å bruke tid på å misforstå ministeren, men å bruke kreftene på å se hvordan problemene kan løses. Målet er ikke hjerneflukt, men flere gode hjerner.

Kommentarer