Hjerneforskningen møter ikke mennesket som tenkende vesen

Moderne hjerneforskning har i dag en utvilsom ledestjernerolle i nyere vitenskap og forskningspolitikk. Markus Gabriel setter et stort spørsmålstegn ved denne statusen og posisjonen, og viser at det er intet mindre enn vår frihet som står på spill.

Sigurd Ohrem
Ohrem er skribent for Ny Tid.

I Am Not a Brain

Markus Gabriel

Polity Press

USA/Storbritannia

Spørsmålet om forholdet mellom sinnet og hjernen – sjel–kropp-problemet – kan i moderne tid spores tilbake til Descartes, og går egentlig helt tilbake til de gamle grekerne. Temaet med diverse avleggere har i samtiden fått en fornyet aktualitet, knyttet til både utviklingen av ny teknologi og nye ideologier sprunget ut av fremskritt innen naturvitenskapen.

Moderne hjerneforskning har fått en påfallende ledestjernerolle, som honnørord, som forbilledlig virksomhet og som metafysisk grunnlag for tilsynelatende all annen vitenskapsdiskurs. Dette er problematisk og har alvorlige konsekvenser, som jeg vil drøfte i et ideologikritisk perspektiv ved å ta for meg hovedtankene i den tyske filosofen Gabriels aktuelle bok.

Markus Gabriel utga i 2017 sin opprinnelige Ich ist nicht Gehirn på engelsk under tittelen I Am Not a Brain. Boken er trygt forankret i en kritisk sinnsfilosofisk (bevissthetsfilosofisk) tradisjon. Tittelen gir oss en forsmak på en identitetsproblematikk som er sentral i boken, men som er for spissfindig til å gås i dybden på her. Filosofiboken handler nemlig mye om hva det betyr at noe er noe annet. Er jeg og hjernen min ett og det samme? Er sinnet hjernen? Er bevisstheten et dataprogram? Slike spørsmål kan stilles i det uendelige, og blir i boken alle besvart med et nei. Hverken jeget, bevisstheten, sinnet eller selvet er identisk med noe annet enn seg selv – noe som både tåkelegges og misforstås av de såkalte nevroreduksjonistene, ifølge Gabriel.

Nevro-reduksjonismen prediker at selvet er hjernen. Gabriel mener selvet ikke er identisk med hjernen, og dermed knyttet til menneskets frihet.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer