Hit, men ikke lenger

Etter en historisk avtale med Danmark, er håpet at også russerne nå skal følge Norges havkrav.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.02.2006
[grensetvist] Mandag denne uka skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) under på en Grønlands-avtale med Danmark. Etter over 70 år med konflikt er Norge og Danmark dermed endelig enige om en avtale som fastsetter en grenselinje i havområdet mellom Svalbard og Grønland. Området som ble avklart denne uka er på 150.000 kvadratkilometer.

Spørsmålet er om denne avtalen kan løse et annet problem i nordområdene – striden med Russland om Barentshavet. Gahr Støre har antydet at Russland nå kan la seg overbevise av den dansk-norske enigheten:

– Vi håper dette vil sende et godt signal til andre også om hvordan man kan løse denne typen utestående spørsmål, sier Gahr Støre til NTB.

Men utenriksministeren får liten støtte til sitt håp om å «sende et godt signal til andre» – underforstått den russiske motparten i grensetvisten i Barentsregionen. John Kristen Skogan ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt tviler på at avtalen vil få konsekvenser for forhandlingene med Russland.

– Russerne har tidligere akseptert delelinjer basert på folkeretten, blant annet under forhandlingene med Sverige om Gotland. Men at russerne har gått med på en løsning etter midtlinjeprinsippet tidligere, betyr jo ikke nødvendigvis at de vil gi slipp på sektorprinsippet i Barentshavet, sier Skogan.

Norge og Danmark har lenge vært enige om å trekke grensa mellom Svalbard og Grønland etter midtlinjeprinsippet, altså en linje som går midt mellom territoriene til de to statene. Midtlinjeprinsippet er det Norge hevder må gjelde også i forhandlingene med Russland. Sektorprinsippet ikkje er allment anerkjent i folkeretten.

Fra norsk side håper man nå at avtalen med Danmark vil styrke Norge i forhold til disse forhandlingene. Lederen for rettsavdelingen i UD, Rolf Einar Fife, har denne uken vært i Moskva for å avklare spørsmål rundt den norsk-russiske delelinjen.

Heller ikke Russlands-ekspert og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Arild Moe, tror avtalen vil ha stor betydning i forhold til Russland.

– Det er en interessant prosess, og avtalen med Danmark styrker jo prinsippet om midtlinje internasjonalt – men hvor stor betydning det har er vanskelig å måle. Det er liten grunn til å tro at det skulle være en avgjørende faktor, mener Moe. n

Kommentarer