Historisk mulighet

Ny Tid har nå fått en unik mulighet til å virkeliggjøre arven fra Orienterings dager, så sant styrets og Ny Tid-ansattes ønsker om nytt eierskap følges opp.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.01.2006

“Et fritt ukeblad som kan formidle de viktigste sannferdige opplysninger til bredest mulig lag av folket.”

Slik lød den vedtatte definisjonen på Orientering på stiftelsesmøtet 28. januar 1953. Temmelig nøyaktig på dagen 53 år etter at Ny Tids forløper Orientering ble grunnlagt, står ukeavisa nå igjen overfor en historisk mulighet. Styret i Ny Tid har mandag innkalt til ekstraordinær generalforsamling, noe som ble bekjentgjort i Ny Tid og Dag og Tid i forrige uke. Bakgrunnen er at et enstemmig styre 3. januar besluttet å overdra avisa til forlaget N. W. Damm & Søn.

Sentralstyret i SV, som er største enkeltaksjonær, besluttet mandag denne uka å støtte Ny Tid-styrets forslag om kapitalnedsettelse og rettet emisjon til Damm. Det er sentralt at avisas radikale tradisjon videreføres også med Damm som eier, at redaktørplakaten overholdes som i alle aviser, at arbeidsplassene sikres, og at redaksjonen får ressurser til å satse på å videreutvikle avisa. Slik vil man på best mulig måte sikre at Ny Tid forblir en fri ukeavis som kan formidle viktige opplysninger til et større publikum enn i dag.

Og noe slikt trengs i Norge anno 2006, kanskje vel så mye som i 1953 – da Sigurd Evensmo begynte som første redaktør.

Det er naturlig å se på den foreslåtte overdragelsen som den beste løsningen for å ivareta avisas tradisjon. Damm er et kulturforlag som i fjor sikret det relativt smale litteraturtidsskriftet Vagants videre eksistens og sto bak oppstarten av tidsskriftet Kraftsentrum. Damm eies av den danske stiftelsen Egmont Fonden. Overskuddet fra driften går derfor tilbake til å investere i nye satsinger og til sosiale formål. Fondet delte i fjor ut over 30 millioner kroner til sosiale, kulturelle og vitenskapelige formål.

Noen reagerer med skepsis på at eiere med penger viser interesse for Ny Tid. Men mediesituasjonen i Norge er blitt helt annerledes de siste årene. Det tradisjonelt verdikonservative Morgenbladet er siden 2003 blitt eid av Dagsavisen, Fritt Ord og Pax-direktør Bjørn Smith-Simonsen, noe som gjør at Morgenbladet får sprøytet inn millioner av kroner årlig. Slikt har unektelig gjort situasjonen langt vanskeligere for Ny Tid, som har vært på kanten av stupet i flere år. Utsatte nisjeaviser trenger eiere som har handlekraft til både å bevare tradisjonen og gi redaksjonen mulighet til å fornye seg.

Fra nyttår doblet Posten portoutgiftene for ukeaviser. Det betyr en utgiftsøkning for Ny Tid på over 500.000 kroner årlig. Rett nok varsles en uavklart statlig kompensasjon etterhvert, men arbeidsplasser i denne avisa er uansett nå akutt truet så sant man ikke finner andre løsninger raskt.

Enkelte kritikere har den siste uka gått ut i pressen og ment at Ny Tid heller burde bli et vedlegg til Klassekampen. Men det er denne foreslåtte løsningen sikrer uavhengighet, intern integritet og troverdighet utad i norsk offentlighet for Ny Tid. Slik kan arven tilbake fra Orienterings dager bli sikret på en best mulig måte.

Ny Tids styre har i mange år prøvd å få til et samarbeid med andre parter, men uten å lykkes. Det er derfor en historisk mulighet som nå åpner seg for aksjonærene mandag. Det er å håpe at flest mulig følger oppfordringen fra Ny Tids styre, Ny Tids ansatte og SVs sentralstyre – og dermed stemmer ja til det foreslåtte eierskiftet.

D.H.

Kommentarer