Historisk tålmodighet

MISTILLIT: Manuel Castells tegner et bilde av dagens demokratiske forfall som er like gjenkjennelig som det er dystert.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 19.05.2019
           Rupture – The Crisis in Liberal Democracy
Forfatter: Manuel Castells
Polity Press, USA

«Det varen gang et demokrati» er tittelet på åpningskapittelet i Manuel Castells bok,og den er virkelig som et mørkt eventyr – en slags politisk versjon av brødreneGrimms fortellinger, der det er like sannsynlig at grusomme og skumle krefterkan gå av med seieren som at de forskremte små heltene gjør det.

Rupture er likevel langt fra å være enkulturkritisk skisse eller en politisk klagesang. Nøkternt og presist gårCastells gjennom ulike deler av den vestlige verden der liberale demokratierhar rådet de siste 75 årene. I land etter land og område for område viser hanhvordan de politiske institusjonene rakner. Dette understøttes av statistiskmateriale som ligger på bokens hjemmeside hos Polity Press. Som sosiolog ogkommunikasjonsteoretiker er Castells empirisk orientert. Han leverer presise forklaringerpå den politiske krisen vi har gjennomgått det siste tiåret – uten å la segforstyrre synderlig av å lete etter løsninger eller syndebukker.

Problemene erenkeltaktører som vår tids populistiske ledere på den ene siden ogterroristorganisasjoner på den andre, men også vagere politiske stemninger avkynisme, desillusjon, frykt og raseri. Likevel ligger Castells styrke i at hanklarsynt insisterer på at problemene stammer fra strukturelle endringer. Dypereforandring og forvirring kommer fra nettverkssamfunnet og globaliseringen – ogenkeltstater og enkeltmennesker. Her ligger det opprinnelige bruddet – the Rupture – resten er konsekvenser, mottiltak,reaksjoner.

Systematisk forstyrrelse


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.