Forurensningen er synlig over Nilen ved Universitetsbroen i Kairo, Egypt. FOTO: AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED

Historiens elv forgiftes


Nilen ødelegges av kloakk, søppel og avfall. Dette truer livene til millioner av mennesker i flere land.

Tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, tv-korrespondent, politiker og forfatter.
Email: joe-hall@online.no
Publisert: 2015-12-17

Den hvite Nilen har sitt utløp fra høylandsområdene i Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania og Kenya. Den blå Nilen har sitt utløp fra Tanasjøen i Etiopia, og møter Den hvite Nilen ved Sudans hovedstad Khartoum. Den blå Nilen har størst vannføring, og utgjør om lag 85 prosent av vannmassen etter Khartoum. Avstanden fra høylandsområdene i Det sentrale Afrika til Middelhavet er om lag 6700 kilometer.
Så lenge folkene langs Nilen levde tradisjonelt, kunne de drikke vannet fra elva. De kunne fiske, og vanne sin jord uten frykt for farlige giftstoffer. Sånn er det ikke lenger. En voksende forurensning er i ferd med å ødelegge Nilen, og dermed også livet til over 100 millioner mennesker.

Vekst. Forurensingen begynner der Nilen starter, og henger sammen med flere ting: mer bruk av kunstgjødsel og pesticider i landbruket, befolkningsvekst og urbaniseringen av hele området. Byene vokser raskt – Ugandas hovedstad Kampala som per i dag har 1,8 millioner mennesker, Tanzanias nest største by Mwanza har snart 800 000, og Kenyas tredje største by Kisumu har snart 700 000 innbyggere. Kloakken fra innbyggere og industri renner for det meste urenset ut i Victoriasjøen. Foreløpig finnes det hverken en effektiv lovgivning eller nok penger til renseanlegg som kan hindre en gradvis ødeleggelse av Victoriasjøen.
Situasjonen forverrer seg langs hele Nilens løp. Sør-Sudans hovedstad Juba har også stor befolkningsvekst: I 1973 hadde byen om lag 57000 innbyggere, i 2005 165 000, og for 2015 er anslaget om lag 400 000. Et lite mindretall bor i moderne boliger, mens et stort og voksende flertall bor i slumområder. Langs elvebredden ligger et betydelig antall restauranter, gjestehus, hoteller og noen industrier. All kloakk, søppel og avfall går rett i elva.

Jonglei-kanalens ødeleggelser. Rundt 100 kilometer før delstatshovedstaden Bor i Jonglei glir Nilen over i sumpområdene, som strekker seg cirka 400 kilometer nordover. Områdene er flate, og elva har et fall på bare én meter per 25. kilometer. Elva har i tørketiden en bredde på opptil 100 kilometer, men i regntiden kan den flomme utover et område som er fem ganger så stort. Elva har rike fiskeforekomster, og mange hundre tusen mennesker er avhengige av fiske. Det er om lag 250 ulike fugleslag, et rikt dyreliv og minst 350 ulike plantesorter i området.
Det var her regjeringen i Khartoum i 1978 – i samarbeid med Egypt – besluttet å grave den …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal