Sergei SKripal. AFP

Hindrer søkelys på Trump-rapport


Gjennom en D-Notice-erklæring som omhandler den russiske eks-agenten Sergei Skripals forbindelse til rapporten om Donald Trumps sexliv i Russland, indikerer britiske myndigheter hva som er spesielt følsomt med Skripal-saken.

Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.no
Publisert: 2018-07-02

I det forrige nummeret av Ny Tid tok vi opp forgiftningen av den russiske MI6-agenten Sergei Skripal og hans datter i teksten «Storpolitiske løgner om Russland?» Her skrev jeg at Skripals forbindelse til agenten Pablo Miller og til Christopher Steele fra MI6, ikke ble nevnt i britisk presse som følge av at britiske myndigheter hadde sendt ut en «D-Notice» i et forsøk å forhindre at noen tok opp dette temaet.

En «D-Notice» er utsendt av en britisk komité med representanter for britiske medier og forsvars- og sikkerhetsmyndigheter, som anbefaler britisk presse og TV ikke å nevne følsomme forhold som kan skade nasjonal sikkerhet. Denne begrensingen av det frie ordet er akseptert av alle de store mediehusene i Storbritannia. Systemet ble initiert i 1912 i påvente av første verdenskrig, for å sikre lojaliteten til britiske medier vis-à-vis den britiske staten under krigen. I 1993 – etter at den kalde krigen var over – ble navnet endret til DA-Notice (Defence Advisory Notice), og i 2015 etter lekkasjene fra Edward Snowden ble navnet forandret til DSMA-Notice (Defence and Security Media Advisory Notice) for å dekke også andre sikkerhetsspørsmål enn rene forsvarshemmeligheter, selv om mange fortsatt benytter betegnelsen «D-Notice».

Bidrag til Steeles «Golden shower dossier»

Etter at The Telegraph den 7. mars hadde skrevet om Skripals MI6-kontakt i Salisbury, Pablo Miller, og om kontakten til Christopher Steele og hans «Golden shower dossier», som behandlet Donald Trumps sexliv i Moskva, skal britiske myndigheter ha utstilt en D-Notice, for å forhindre at Skripals forbindelse til denne saken kom frem i søkelyset.  Dette har blitt hevdet av blant andre Alex Thomson fra Channel 4 samt britisk ambassadør Craig Murray og tidligere ansatt i det britiske forsvarsdepartementet, Clive Ponting. Kopier av denne og en annen D-Notice-erklæring finnes å lese på internett. Men gjennom å forhindre publisering av denne forbindelsen, avslører man også hva som er følsomt med Skripal-saken. Det er som om DSMA-komiteen ville fortelle oss at forgiftningen handlet om Skripals bidrag til Steeles «Golden Shower Dossier». Vi husker den kinesiske historien om mannen som hadde gravd ned gullet sitt i hagen og skrev på et skilt: «Mitt gull er ikke gravd ned her.»

Abonnement kr 195/kvartal