Bestill høstutgaven her

Herodots isonomia

Dag Herbjørnsrud
Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
ISONOMIA: Herodot har den tidligste, om ikke også den vakreste, beskrivelsen av et godt styre, isonomia

Noe av de samme lærdommene som er nevnt i hovedartikkelen, kan vi ta med oss fra den nyeste utgaven av demokrati-indeksen til The Economist Group – som publiseres av The Economist. Bortsett fra nordiske land og Irland er det kun to land i verden som nå i 2021 defineres som fullverdige demokratier (da i betydningen noe helt annet enn demokratia i Athen): nemlig New Zealand og Canada.

Men heller ikke disse sikrer nødvendigvis likhet for loven for de mest utsatte. Se bare på hva parlamentet i landet på toppen av listen, Norge, gjorde 27. april i år: Da vedtok stortingsflertallet et lovforslag som gjør at alle barn som flykter alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn (sic!). De mest sårbare blant oss skal nemlig ikke bli beskyttet av barnevernet, men de skal ved lov nå isteden kontrolleres av Utlendingsnemnda (UNE). Som Redd Barna påpeker: «Det bryter med barns rettigheter og er ikke i tråd med Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling.»

Er . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler