Her leter vi etter olje

To store skip har denne sommeren vært på seismikktokt i Arktis. 30.000 kvadratkilometer er kartlagt for å finne mer olje, selv om områdene ikke er åpnet opp for petroleumsvirksomhet. Nå granskes funnene. 2013 blir året da oljeboomen tar av i nord: Det kan åpnes opp for å lete etter olje helt opp mot Nordpolen.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 25.08.2012


Ressursjakt. Natt til 10. august 2012: På fastlandet i Norge er det ennå skoleferie, konserter og politikerutspill om nye grønne klimatiltak i «verdens beste og rikeste land».

Samtidig, 1000 kilometer fra Nordkapp – og 1500 kilometer fra hovedstaden Oslo, men en tredjedel så langt unna Island: På den fredede vulkanøya Jan Mayen avslutter det Bahamas-registrerte seismikkfartøyet «Nordic Explorer» sitt utforskertokt rundt Norges vestligste landareal i nordområdene. I nattens mulm og mørke er det ingen som registrerer skipet, som skal sikre nye store oljeinntekter til landets innbyggere.Ny Tid nr 30-cover

Det bor da heller ingen mennesker på Jan Mayen. Bare fuglene ser skipet.

Faksimile: Ny Tid 24. august.

Sammen med det Bergen-registrerte fartøyet «Artemis Atlantic» har «Nordic Explorer» samlet inn data fra 30.000 kvadratkilometer denne sommeren. Nordområdene preges for tiden av massiv utforskertrang. Olje er nordområdenes nye kull og gull. Det er Oljedirektoratet som står bak.

– Når det gjelder Oljedirektoratet seismikkinnsamling i sommer, som du her refererer til, er det riktig at seismikken er samlet i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Det uttaler pressekontakt i Oljedirektoratet, Eldbjørg Vaage Melberg, til Ny Tid. For direktoratet tenker lenger enn hva Stortinget formelt sett har åpnet opp for. Håpet for oljebransjen er å bore etter olje både rundt Jan Mayen, Svalbard og hele veien langs den nye grensa mot Russland i Barentshavet.

Og oljeletingen går som smurt: «Innsamlingen er gått over all forventning. Vi har hatt høy produksjon og ingen forstyrrelser.» Det uttaler Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet (OD), i en pressemelding 16. august.

Nye områder

Og søkene fortsetter denne høsten, der Stortinget har bedt om det: «Artemis Atlantic» avslutter sitt seismikktokt først i midten av oktober.

Da har skipet vært to ganger i det nye området «Barentshavet sørøst», samt utenfor kysten av Nordland.

– Disse søkene er gjort på oppdrag fra Stortinget, som ønsker mer kunnskap om mulige petroleumsressurser i områdene, sier pressekontakt Melberg i Oljedirektoratet, til Ny Tid.

Vaage Melberg legger til at det bare er OD som har anledning til å samle seismikk i områder som ikke er åpne for petroleumsvirksomhet.

Hun viser til kart over området som er publisert i deres ressursrapport:

– Du kan se det skraverte området rundt Jan Mayen og helt øst i Barentshavet sør – i begge disse områdene er det samlet seismikk. Det samme gjelder den østligste biten av det rosa området i Barentshavet nord. Det er der det samles seismikk nå – som skal avsluttes midt i oktober, forteller Vaage Melberg.

Dette betyr at det fra august til midten av oktober samles seismikk i områder som er farget rosa-rødt på kartene, områder som er kategorisert som områder som «Ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet».

Petroleumsoptimisme

Like før sommerferien inviterte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) verdens oljetopper til konferansen «Arctic Energy Agenda» i Trondheim.

Den 26. juni møtte Borten Moe dermed ministre fra blant annet USA, Canada, New Zealand og Island. Representanter fra regjeringer i Australia, Danmark, Nederland og Israel var også tilstede. Det samme var oljetopper fra selskaper som Conoco Phillips, Statoil, Exxon Mobil, BP og Gazprom NEFT.

Hovedbudskapet var ministerens optimisme for olje- og gassutvinning i nord: «Petroleumsvirksomheten er på vei nordover i alle kyststatene i Arktis. Interessen for olje- og gassaktivitet i området har aldri vært større,» sa Borten Moe.

Borten Moe presenterte også kartet Ny Tid i dag trykker (s. 20-22). Her fortalte han punktvis sine internasjonale gjester hvordan det «grønne området» er tilgjengelig for petroleumsvirksomhet. At de gule områdene har spesielle ordninger. At det pågår åpne prosesser i sør-øst-Barentshavet og rundt øya Jan Mayen. Mens man i den nordøstlige delen av Norskehavet er inne i en fase av kunnskapsinnsamling.

«Vi har god framdrift i våre pågående åpningsprosesser. Min plan er å sende inn et forslag om åpning av disse områdene for petroleumsvirksomhet til Stortinget våren 2013,» uttalte Borten Moe til forsamlingen.

Samme dag la utlyste Olje- og Energidepartementet 72 leteblokker i Barentshavet, samt 14 blokker i Norskehavet. «Utlysningen danner grunnlaget for tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2013», meldte departementet.

Og Sp-statsråden uttalte:

«Vi opplever nå rekordstor interesse for Barentshavet. Med 72 av totalt 86 utlyste blokker står Barentshavet fram som mulighetenes hav i 22. konsesjonsrunde. Her har vi hatt svært oppløftende leteresultater, og jeg gir nå industrien tilgang til nye områder i tilknytning til disse funnene,» sa olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Mye ny forskning

Oljedirektoratet leder med det ett av mange utforskningsprosjekter i Norges aller nordligste farvann. Spesielt er oppmerksomheten rettet mot det nyeste området av alle: «Barentshavet sørøst» er den gamle «gråsonen» som kan bli den mulige svarte gullsonen.

Etter at delelinjeavtalen med Russland ble undertegnet sommeren 2011, har det gått fort når det gjelder Norges nye havområde i Barentshavet sørøst.

Hele 23 eksterne og interne studier pågår for tiden i det samme området:

Multiconsult undersøker Infrastruktur og logistikk. Det Norske Veritas undersøker oljedriftsmodellering, oljevern og risiko ved akuttutslipp.

Forskningsbyrået Akvaplan-niva undersøker petroleumsvirksomhetens mulig sameksistens med fiskeri og havbruk. Mens Oljedirektoratet undersøker blant annet ulike scenarioer for petroleumsvirksomhet.

Ingenting er dermed overlatt til tilfeldighetene når den norske ressursjakten fortsetter i Arktis. Og det er ikke bare Norge som utforsker.

Canada, Russland, USA og Danmark (Grønland) er alle i besittelse av arktiske kystområder. Ifølge en rapport, utarbeidet tidligere i år av den britiske tankesmien Chatham House, kan det forventes investeringer på mer enn 600 milliarder kroner i Arktis de neste ti årene.

«Arktis er en region i rask endring. Tilgang til enkelte deler, særlig kystområdene av interesse for olje-og gass-selskaper er forventet å øke på grunn av klimaendringer og forbedret teknologi.»

Det uttalte Charles Emmerson, seniorforsker ved energi, miljø og utviklingsprogrammet til Chatham House, i et intervju med forsikringsgiganten Lloyds nylig.

Emmerson mener man som en konsekvens av klimaendringer, høye oljepriser og bekymringer om utelukkelse fra enkelte deler av verden, ser at Arktis i økende grad kommer blir en oljeregion for enkelte selskaper og land.

«Arktis er blitt en sone for økonomisk og strategiske muligheter», sier Emmerson. Bare spør de som var ombord på «Nordic Explorer». ■

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 30. 24.08.2012. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

Kommentarer