Her er Norges norskeste

Ap-politiker Hadia Tajik, Mimir Kristijanson fra Rødt og skribent Sara Azmeh Rasmussen er så norske som det går an, ifølge Steinar Lems nye definisjon. Mens urbanist Erling Fossen og monarkisten kong Harald ikke oppfyller norskhetskriteriene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I Dagbladet 16. april definerte Steinar Lem, tidligere leder av Framtiden i våre hender, «norskhet» med følgende kjennetegn: «Likestilling mellom kjønn, sympati for distriktene, egalitært samfunn og opprørske
tendenser.»

Ny Tid stilte sju kjente personer tre spørsmål: 1) Er du norsk ifølge Lems definisjon? 2) Hvordan definerer du norskhet? 3) Hvorfor er det viktig å definere norskhet?Dette er hva de svarte:

Mimir Kristjansson, tidligere leder i Rød Ungdom, nå valgkampsekretær i Rødt

(4 av 4 krav oppfylt)

1. Jeg er halvt islandsk, men ifølge Lems definisjon faller jeg godt innenfor det å være norsk. Jeg er enig i at likestilling er typisk for Norge og jeg mener at det er viktig å opprettholde spredt bosetning. Og opprørstrang treffer blink på oss i Rødt. Jeg stiller heller spørsmål til om Lem passer inn i sin egen definisjon når han går ut og peker på én gruppe som en trussel. Er det å tilstrebe likhet?

2. Slik jeg ser det, er norske verdier fellesskap, sosial likhet og egalitære verdier. Det er Frp og ikke muslimene som er den største trusselen mot de norske verdiene.

3. Det er ikke viktig. Men venstresiden er i for stor grad redd for norskhet. Vi har mye å være stolt av for eksempel når det gjelder hva arbeiderbevegelsen har gjort, så vi trenger ikke dra til Latin-Amerika for å finne gode eksempler.

Hadia Tajik, politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.(4 av 4 krav oppfylt)

1. Det er ikke Lems privilegium å definere min norskhet. Det er mitt, og jeg er norsk.

2. I slike debatter er det viktig å skille mellom norskhetsidealet og virkeligheten. Idealet tror jeg er at nordmenn er jordnære og kvikke slik som Espen Askeladd, men han finnes ikke. I virkeligheten må norskhet romme alt fra Shabana Rehman til Ole Christian Kvarme.

3. I slike debatter opplever jeg at det ofte kommer opp at vi må ha felles norske verdier som alle må slutte opp om. Jeg er ikke så opptatt av felles verdier, men at vi har felles kjøreregler. Det får vi gjennom lover og politiske tiltak.

Erling Fossen, forfatter og urbanist (2 av 4 krav oppfylt)

1. Mange av disse verdiene er europeiske verdier knytte til opplysningstankegangen, og er ikke norske. Likestilling passer jo, alle er jo for det. Sympati for distriktene, der passer jeg nok ikke inn i det norske slik Lem ser det, men distriktssympatien har ingenting med det norske å gjøre, distriktene er en urban oppfinnelse fra danske embetsmenn. «Sosial egalitet», hva betyr det? Det er så grunne kategorier at det sier ingenting. Opprørstrang har jeg, men heller ikke det er norsk, men kommer fra den franske revolusjon.

2. I en definisjon av norskhet skiller jeg skarpt mellom konkret og abstrakt. Den konkrete norskheten er knyttet til territorium, slik at alle som bor her, er norske. Den abstrakte går på etnisitet og er helt ubrukelig. Derfor mener jeg Lems definisjon er ubrukelig. Hvor en bor er den viktigste identitetsmarkøren.

3. Nei, det er helt ubrukelig å forsøke å definere nasjonal identitet.

Les resten av artikkelen i ukas utgave av Ny Tid, nr 16, 24.4.2009.

---
DEL