Bestill høstutgaven her

Helseindustrielt kompleks?

HELSEINDUSTRI: Kan Eisenhowers advarsel mot nyliberalisme overføres til dagens tjenesteindustri rundt helsefagene?

(PS. This article is machine-translated from Norwegian)

I sin avskjedstale til det amerikanske folk i januar 1961 lanserte Dwight Eisenhower begrepet militærindustrielt kompleks som et forsøk på å beskrive et offentlig–privat samrøre han mente eksisterte mellom våpenindustrien og amerikansk militærpolitikk. Eisenhowers poenger er noe mer komplekse enn direkte anklager om simpel korrupsjon. Blant annet påpeker han en form for industrialisering og byråkratisering av forskning som går på bekostning av den frie intellektuelle tanke, og som i sin konsekvens er i strid med utviklingen av gode og fornuftige løsninger av offentlige oppgaver. Ikke uten grunn har Eisenhowers begrep gått inn som en del av statsvitenskapsfagets begrepskanon. Eisenhower forutså, og advarte mot, det vi i dag kjenner som nyliberalisme og «New Public Management».

Tjenesteindustri

Kan Eisenhowers poenger overføres til dagens situasjon, der vi ser eksponentielt økende utgifter og en galopperende tjenesteindustri rundt helsefagene? Jeg trodde at jeg hadde kommet opp med en original idé da jeg for meg selv formulerte begrepet helseindustrielt kompleks, men et søk på Google viste, i grunnen ikke overraskende, at dette begrepet var lansert i akademia allerede i 1969. Det finnes en omfattende litteratur om emnet, det meste handler om det vi i dag kjenner til om den farmasøytiske industriens påvirkning på medisinsk tenkning og utvikling. Ser vi nå en ny dimensjon ved det helseindustrielle komplekset, der industrien selger inn tjenester, tenkning og styringssystemer?

Dialektikken – av en eller annen grunn nøler jeg med å bruke uttrykket dialektisk materialisme – har lært oss at vi bør se etter paradokser og åpenbare motsetninger dersom vi vil forstå prosesser der makt, interesser og kunnskapsdannelse brynes mot hverandre. George Orwell bakte inn denne innsikten i sitt begrep nytale, som ikke overraskende har fått en fornyet interesse den senere tid. Et element ved nytalen er at ord til forveksling brukes på en slik måte at man skulle tro at de hadde den diametralt motsatte betydningen av det de tilsynelatende har.

Klok

Pasientsikkerhet er et ord som stadig oftere høres i forbindelse med helseforskning, helseadministrasjon og helsepolitikk. På medisinstudiet undervises det i pasientsikkerhet innenfor et fag som heter kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring og som forkortes til akronymet KLoK. De fleste fornuftige medisinstudenter skyr dette faget som pesten. Pasientsikkerhet handler i stor grad om å innføre registreringer, standardiseringer og algoritmer i den hensikt å minimere menneskelige feil som kan volde pasientene skade eller redusere gevinst av behandling. Det er på sett og vis innføring av Toyota-metoden i helsefagene, men med en uttalt god hensikt bak. Problemet er at menneskeligheten forsvinner i dragsuget sammen med de menneskelige feilene. Og at store ressurser sjaltes over fra pasientrettet virksomhet til overvåkning, registrering, dokumentering og administrering. Regjeringen Solberg satser tungt på pasientsikkerhet, og føringene er nedfelt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren fra 2016.

Styrkingen av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten består som regel i innføring av tiltak innen ledelse, effektivisering og kvalitetsforbedring.

Samtidig som satsingen på pasientsikkerhet har blitt trappet opp gjennom lang tid, har for eksempel antall sykehjemsplasser blitt redusert i de fleste norske kommuner. Sikkerheten til de gamle og syke skal da ivaretas av en kompensatorisk styrking av hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Man skulle kanskje tro at dette medførte økte ressurser til disse tjenestene, men som regel ser man at styrkingen kun består i innføring av tiltak innen feltene ledelse, effektivisering og kvalitetsforbedring. Paradoksene og motsetningene ligger da helt opp i dagen.

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 arrangeres 26. og 27. september på kongressenteret The Qube på Gardermoen. Der foredrar blant andre Bernt Reitan Jenssen fra Ruter og filosof Øyvind Kvalnes fra Handelshøyskolen BI. Evenementets nettside gir inntrykk av at det forventes høy stemning.

- annonse -
torekierulfnaess@hotmail.com
Næss er lege og filosof. Fast kommentator i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRelatert
Anbefalte