Hektisk aktivitet i fagforeningene

De fagorganiserte er kastet inn i en omfattende debatt om pensjonsreformen. Mange forbund stiller seg negative, mens andre forsøker å finne ut av konsekvensene for deres medlemmer.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Norsk Arbeidsmandsforbund har 33.000 medlemmer som er å finne i så ulike yrker som asfalt, anlegg, veivesen, kraftanlegg, rengjøring, maskinentreprenører, vektere og parkeringsvakter. Forbundsleder Erna C. Dynge er bekymret for resultatet av pensjonsreformen:

– Det er folk med vanlige inntekter og de som går av før fyllte 67 år som blir taperne ved den foreslåtte omlegging av pensjonssystemet. Mange av våre medlemmer vil bli berørt, og verst går det utover de som tjener litt under middels – kvinner og deltidsarbeidende, sier forbundsleder Erna C. Dynge.

– Vi er opptatt av at en fremtidig pensjonsordning skal være økonomisk bærekraftig og rettferdig, og ikke en ordning som rammer ulikt og urettferdig avhengig av yrke, utdanning og helsetilstand. Vi aksepterer ikke at vanlige arbeidstakere kommer negativt ut på flere områder, mens høytlønte kommer gunstigere ut. En forutsetning for et bredt nasjonalt kompromiss forutsetter rettferdighet, sier Dynge, som understreker at de vil kjempe mot et forslag som straffer sliterne.

Tar avstand

Skolenes Landsforbund har ikke behandlet utredningen fra kommisjonen, men de har i de første uttalelsene vært svært skeptiske. Forbundsleder Gro Standnes sier at forbundet er tilhenger av å opprettholde standarden på offentlige ansattes tjenestepensjoner, og få innført tjenestepensjoner for alle ansatte i private virksomheter også.

Skolenes Landsforbund startet sin behandling av utredningen torsdag. I sin førstereaksjon fremhever Skolenes Landsforbund forslaget fra SVs representant i kommisjonen, Henriette Westhrin, som svært interessant.

– Vi tar avstand fra et framtidig pensjonssystem som rammer så urettferdig som pensjonskommisjonens forslag. Det er de med lavere og midlere inntekter som må forsake, mens høytlønte får et godt resultat.

Felles for forbundene er at de ikke vil ha en dårligere pensjonsordning enn det som finnes i dag.

Må ikke hastes igjennom

Lederen av Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere (FO) er klar i sin tale: – FO ønsker ikke å være med på endringer som svekker pensjonene for våre medlemmer, eller som svekker den fordelingsprofilen vi har i dagens ordninger. Vi kommer heller ikke til å være med på endringer som betyr dårligere ytelser i tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor, sier FO-leder Randi Reese.

– En reform av pensjonsordningene innebærer viktige veivalg. Forslagene må diskuteres grundig, og noen reform må ikke hastes i gjennom. Dette bør bli en sak i den kommende valgkampen, sier Reese, som også reagerer på at pensjonskommisjonen på en altfor kategorisk måte slår fast at Norge ikke har råd til å videreføre dagens pensjonsording.

– Vi ønsker et system basert på solidariske løsninger, finansiert gjennom skattesystemet. Pensjonssystemets fordelingsprofil må utvikles for bedre å ivareta kvinner, lavtlønnede og mennesker som faller utenfor arbeidslivet, avslutter forbundsleder Randi Reese i FO.

Uspiselig

Leder i Kjemisk Forbund (NKIF), Olav Støylen, sier at pensjonssytemet trenger en revisjon, men han støtter ikke alt som står i utredningen til Johnsen-kommisjonen.

– Noen av forslagene fra utvalget er uspiselige. Det gjelder først og fremst forslaget om å legge ned ordningen med avtalefestet pensjon, AFP, sier Olav Støylen. Han støtter derimot forslaget om å slå sammen Oljefondet og Folketrygdfondet.

– En modernisert folketrygd må omfatte tjenestepensjon også for privat sektor, sier Støylen.

Norsk Sjømannsforbund støtter i all vesentlig grad kritikken som har kommet fra LO sentralt. For sjøfolkene er det særlig viktig å finne ut av hva som skjer med deres fiskerpensjon og sjømannspensjon.

Sjøfolk

Informasjonsansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, Morten Øen, sier at de fremdeles jobber med å undersøke hvordan deres medlemmer rammes av reformforslaget.

– Vi har foreløpig ikke funnet noe utover de generelle endringene kommisjonen foreslår knyttet til aldersgrensene. Både fiskerpensjonen og sjømannspensjonen gjelder i perioden 60-67 år. Det vil si frem til folketrygden overtar, sier Morten Øen.

Fiskerpensjonen er ikke en fullverdig førtidspensjon, men en slags nedtrappingsstønad frem til folketrygden overtar. Morten Øen sier at denne pensjonen er klar for revisjon, og den ville blitt kraftig revidert uansett om vi fikk pensjonskommisjonen eller ikke.

Handel og kontor har foreløpig ikke noen annen offisiell holdning til kommisjonen enn at de stiller seg bak kritikken fra LO sentralt. Handel og Kontor skal behandle saken på et forbundsstyremøte den 11. februar.

Ikke heldige

Norsk Transportarbeiderforbund har denne uken tatt opp reformutkastet. De har fokus på de virkninger reformen gir for deres medlemsgrupper. Dette er bussjåfører, havnearbeidere, lagerarbeidere, godsbilsjåfører og andre.

– Dette er arbeidstakergrupper som tradisjonelt har startet sin yrkeskarriere meget tidlig, og som, for en stor del, blir uføretrygdet før de når pensjonsalderen, eller som på grunn av utslitthet går av med AFP så snart anledningen byr seg, i dag ved 62 år, sier nestleder Frank Holm.

– Våre grupper kommer ikke spesielt heldig ut i reformen. Spesielt når man i tillegg skal avvikle statens deltakelse i AFP-ordningen slik at også den muligheten står i fare, sier Holm.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here