Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 14.09.2017
The H-Word. The Peripeteia of Hegemony
Forfatter: Perry Anderson
Verso Books, UK

Perry Anderson tar oss blant annet med tilbake til oldtidens Hellas, til den russiske revolusjonen, til Tyskland i årene 1848–1849, til det fascistiske Italia, til Nazi-Tyskland, til det maoistiske Kina, til forholdene under Thatchers England, til EU-styret under Angela Merkel og til Bush og Obamas USA.

Anderson er en marxistisk teoretiker, som blant annet har skrevet bøkene American Foreign Policy and Its Thinkers, The Indian Ideology og Considerations on Western Marxism. Denne boken dreier seg om hegemoni-begrepet. Hva betyr det, og hvordan kan man finne eksempler på hegemoni gjennom historien?

Begrepet peripeteia i bokens tittel betegner en avgjørende vending i en utviklingsfase – vendepunktet man ofte finner beskrevet i den klassiske litteraturen, for eksempel i Kong Ødipus. I The H-Word representerer peripeteia en håpefull tro på en mulig foran-
dring i USAs verdensdominans og hegemoni over andre stater.

Gresk opprinnelse og Gramsci. Hegemoni som begrep er mye brukt i studiet av internasjonale relasjoner og i politisk vitenskap – uten at det eksisterer noen konsensus om begrepets eksakte mening. Det er opprinnelig gresk, og innebærer i sin konkrete betydning det «å lede» eller «å guide.» I mer abstrakte betydning handler det om lederskap og alliansedannelse mellom bystater – opprinnelig allianser mellom greske sådanne.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.