Hegemoni som makt og mulighet


Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2017-09-14
The H-Word. The Peripeteia of Hegemony
Forfatter: Perry Anderson
Forlag: Verso Books, UK

Perry Anderson tar oss blant annet med tilbake til oldtidens Hellas, til den russiske revolusjonen, til Tyskland i årene 1848–1849, til det fascistiske Italia, til Nazi-Tyskland, til det maoistiske Kina, til forholdene under Thatchers England, til EU-styret under Angela Merkel og til Bush og Obamas USA.

Anderson er en marxistisk teoretiker, som blant annet har skrevet bøkene American Foreign Policy and Its Thinkers, The Indian Ideology og Considerations on Western Marxism. Denne boken dreier seg om hegemoni-begrepet. Hva betyr det, og hvordan kan man finne eksempler på hegemoni gjennom historien?

Begrepet peripeteia i bokens tittel betegner en avgjørende vending i en utviklingsfase – vendepunktet man ofte finner beskrevet i den klassiske litteraturen, for eksempel i Kong Ødipus. I The H-Word representerer peripeteia en håpefull tro på en mulig foran-
dring i USAs verdensdominans og hegemoni over andre …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal