Har Ny Tid livets rett?

Jeg mener ja.

Ny Tid

Og jeg oppfordrer andre aksjonærer til å kaste seg rundt og engasjere seg, enten ved å delta på generalforsamling tirsdag 24. januar kl. 16.00 i SV-lokalene i Oslo, eller ved å kontakte Ny Tids redaksjon og eventuelt gi styret stemmefullmakt. Etter å ha deltatt på aksjonærmøte 16. januar, ser jeg tre mulige utfall av den nåværende økonomiske krisa i Ny Tid:

Alternativ 1: Avisa nedlegges. SV beholder eierskapet til navnet Ny Tid.

Alternativ 2: Avisa tilføres ny egenkapital. Siden dugnads-idealismen er døende, er det urealistisk å tro at vi kan samle inn nok penger denne gangen. Generalforsamlingen godtar derfor at forlaget Damm (eid av Egmont-konsernet) overtar Ny Tid. En avtale med Damm må inneholde garantier for arbeidsplassene, tilføring av ressurser til nyutvikling, og videreføring av avisas politiske profil. Dessuten ønsker jeg et punkt som sikrer at retten til Ny Tid-navnet tilbakeføres til SV dersom Damm legger ned avisa, enten det måtte være om 2, 5 eller 10 år.

Alternativ 3: Vi prøver å få avisa Klassekampen (KK) til å overta Ny Tid, med den hensikt at Ny Tid skal bli KKs lørdagsbilag. Ifølge en del SV-veteraner er Klassekampen nå blitt «hele venstresidas avis». Det er Klassekampen ikke! Klassekampen var, er og blir styrt av AKP. At noen SVere i mange år har gjort hva de kan for å støtte og legitimere Klassekampen som «venstresidas avis», fjerner ikke det faktum at AKP ikke vil gi opp sin del av eierskapet. Stalinistene fra 1970-tallet befinner seg nå i maktposisjoner rundt i det norske samfunnet, takket være vårt kjære demokrati. De vil nok hygge seg ekstra når Klassekampen spiser Ny Tid til frokost. Og hvor blir det så av Ny Tids selvstendige politiske profil i avisa «Klassekampen, hvori opptatt Ny Tid»? Vi veit jo dessuten også at heller ikke KK er en rik avis.

Jeg støtter Ny Tids styre og ansatte, som foreslår at Damm overtar Ny Tid. Det er ingen ideell løsning, men den er bedre enn nedleggelse, enten nedleggelsen foretas av oss eller Klassekampen.

Til slutt: Jeg hadde ønsket at SV sentralt hadde engasjert medlemmene i en diskusjon om Ny Tids framtid før det ble akutt krise i avisa. Da hadde vi kanskje hatt andre reelle valgmuligheter enn de vi har i dag.

Aslaug M. Vaksvik er aksjonær i Ny Tid.

Kommentarer
DEL