Har vi ikke lært noe av Srebrenica?


FOLKEMORD: Den 11. juli i år er det 20 år siden Srebrenica falt.

Email: s-meho@online.no
Publisert: 2015-07-07

Deretter fulgte et folkemord Europa ikke har opplevd sidestykke til siden den andre verdenskrig. I løpet av få dager drepte den bosnisk-serbiske hæren, med hjelp av militær- og paramilitærstyrkene fra Serbia, over 8000 bosnjaker i alderen 13–80 år – blant dem min bror og tre av mine fettere. Alt dette skjedde foran verdens øyne i såkalt «FN-erklært sikker sone». Srebrenica var helt alene i verden, og verden var i Srebrenica. De burde hjelpe, men gjorde det ikke. Hvorfor? Noen vet svaret.

Hvor er reaksjonene? Ville verden reagert annerledes i dag? Jeg tviler på det. Etter Auschwitz sa verdenssamfunnet «aldri mer!», men det skjedde i Rwanda, og deretter i Srebrenica. Verden gjentar igjen det samme som en papegøye – «aldri mer!», og gjør ingenting for at grove forbrytelser ikke skal inntreffe igjen. Dessverre ser vi fremdeles at det begås nye folkemord andre steder i verden. Hvorfor tar ikke verdenssamfunnet lærdom av det som har skjedd i Srebrenica? Hvorfor brukes ikke FN-prinsippet om «felles ansvar å beskytte»? Hvorfor gripes det ikke inn – og når det først gjør det, hvorfor gjøres det selektivt og ofte for sent?
Dagens situasjon i Bosnia, 20 år etter Srebrenica-folkemordet og Dayton-avtalen, begynner å minne om den på 90-tallet. Folk, spesielt bosnjaker, lever i frykt og er bekymret for sin fremtid. Hvorfor tier verdenssamfunnet når enkelte serbiske ledere konsekvent nekter å anerkjenne at Srebrenica var åstedet for et folkemord – selv om både FNs representanter så det med egne øyne, og at krigsforbryterdomstolen i Haag har bekreftet dette? Hvorfor reagerer ikke EUs høykommissær i Bosnia når Milorad Dodik, presidenten av den bosniske enheten Republika Srpska, melder folkeavstemning om å gjøre Republika Srpska til en selvstendig stat? Eller når han nekter å signere reformagendaen, eller når partiet hans stemmer mot resolusjonen om å fordømme Srebrenica-massakren? Hva gjør Sveits i disse dager etter pågripelsesordren fra Serbia om å arrestere Srebrenicas krigskommandør Naser Oric? I stedet for å be ofrene om unnskyldning, velger Serbia å dømme mannen som Haags tribunal har frifunnet. Flere mener at dette er Serbias svar på Storbritannias initiativ om at 11. juli blir internasjonal minnedag for ofrene fra Srebrenica. Det forventes at FNs sikkerhetsråd snart vil fatte resolusjonen om Srebrenica. Er ikke dette et serbisk forsøk for å utjevne angriper og ofre, samt minimere og avlede folkets oppmerksomhet fra 20-årsmarkeringen av Srebrenica-folkemordet?

Ville verden reagert annerledes i dag? Jeg tviler på det.

Bevisstløst. Hvorfor varer rettsprosessene i Haag-domstolen (ICTY) så lenge, så altfor lenge? Enkelte tiltalte dør før dommen er falt. Hvorfor har tribunalet fattet en rekke kontroversielle, frigjørende dommer? Flere krigsgeneraler ble frifunnet. Er dette grønt lys til det nye Srebrenica? Hvilke signaler bli sendt rundt i verden når selv Norge publiserer den skandaløse Brennpunkt-dokumentarfilmen om Srebrenica Byen som kunne ofres, eller når EU belønner med Nobelfredsprisen for bidrag til «fred» i Bosnia – eller tildeler fascistlefleren Peter Handke Ibsenprisen?
Hva har man faktisk lært av slaktehuset Srebrenica? Veldig lite. Våkn opp!


Meholjic er arkitekt, karikaturtegner og overlevende fra Srebrenica.

Abonnement kr 195 kvartal