Avviser FN-rapportør

22. mai er fristen FN har gitt Norge til å svare på kritiske spørsmål om den nye returavtalen med Etiopia. FN opplyser at Regjeringen ennå ikke har svart. Justisdepartementet sier nå likevel til Ny Tid at FN-kritikken «ikke gir grunnlag for endringer». Dermed kan Bergen-fødte Nathan (7) bli tvangsutsendt fra 16. mai. (Oppdatert 16.05.12 kl. 06.40.)

Carima Tirillsdottir Heinesen
Journalist i Ny Tid (migrasjon, konflikt).

(Oppdatert 16.05.12 kl. 06.40.)


Reaksjoner. På ettermiddagen 15. mai fikk Ny Tid inn nye opplysninger fra Justisdepartementet.

De innebærer at også FN-håpet synes å være ute for Nathan Esethe (7), som er født i Norge og bor i Ytre Arna, Bergen. Nathan er blitt symbolet på 450 etiopiere, med avslag på asylsøknaden, som rammes av en omstridt avtale norsk UD 26. januar inngikk med Meles Zenawi-regimet i Etiopia.

Sist uke kom beskjeden fra Utlendingsnemnda (UNE) om at Nathan (7) kan tvangsutsendes til Addis Abeba den 16. mai, dagen før Grunnlovsdagen 17. mai. Dette er datoen gitt for siste frivillige retur.

Likevel har det vært håp om en omgjørelse, knyttet til en rekke kritiske spørsmål FN har stilt om den nye returavtalen. I et brev 23. mars [lenke til scannet PDF] stiller FNs spesialrapportør for migranters rettigheter (OHCHR), François Crépeau, en rekke kritiske spørsmål til Norge rundt det juridiske ved Etiopia-avtalen [se originaltekst lenger ned]. Stoltenberg-regjeringen har fått frist til 22. mai med å avgi svar, som så skal tas videre til FNs Menneskerettighetsråd.

Nå viser det seg at Nathan (7), som den første, kan bli tvangsutsendt til Etiopia før Norge har svart FN om Etiopia-avtalen. Norge rakk ikke avvise FN-kritikken før 16. mai.

– Justisdepartementet arbeider med svar på henvendelsen fra OHCHR. Det endelige svarbrevet vil bli offentlig tilgjengelig, uttaler rådgiver Andreas Lorange i Justisdepartementet til Ny Tid på ettermidagen 15. mai.

Han konkluderer slik om FN-brevet og de sju kritiske punktene:

«Brevet gir ikke grunnlag for endringer med hensyn til returer til Etiopia,» skriver Lorange til Ny Tid.

Lorange fortsetter:

– Praksis i utlendingssaker er aldri statisk. Det norske asylsystemet er innrettet for også å ivareta hensyn til barns beste. Slike hensyn inngå i de vurderingene som utlendingsmyndighetene gjør i asylsaker der barn er involvert, uttaler Lorange.

«Uten garantier»

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i Stortingets spørretime 21. mars at ingen deporteringer av barn skal stilles i bero, heller ikke inntil den forsinkede «Barn på flukt»-meldingen skal komme i juni – ett år forsinket. Stoltenberg kalte da en utsettelse av barneutkastelsene for «en dårlig idé».

FNs spesialrapportør for migranters rettigheter, stasjonert i Gèneve i Sveits, venter ennå på svar på Norge, rett før fristen går ut. Det skjer etter at FN har stilt en rekke kritiske spørsmål om Etiopia-returen i et brev av 23. mars (NB! Link til scannet PDF). Brevet ble overlevert Norge to dager etter at Stoltenberg uttalte seg i Stortingets spørretime.

I brevet skriver FNs spesialrapportør for migranters rettigheter, François Crépeau:

«Avtalen kommer ikke med noen garantier for at de returnerte asylsøkerne ikke vil bli utsatt for trakassering, forfølgelse, diskriminering eller straffeforfølgelse når de returneres» (se hele brevet i original, på engelsk, lenger nede).

Gir bort 26.000 kr

FN påpeker også at det omstridte Meles Zenawi-regimet (lenke til Amnesty International-uttalelse 15.03.12) vil få 26.000 kroner av den norske Regjeringen for hver etiopisk flyktning Norge tvangsreturnerer. Pengene skal gå til regimestyrte ARRA («The Ethiopian Administration for Refugee and Returnee Affairs»).

Crépeau stiller sju svært kritiske spørsmål [lenke til norsk oversettelse & Foreningen av tolvte januar]. Og det varsles at Norges svar skal bringes inn for FNs Menneskerettighetsråd. Avtalen mellom Norge og Zenawi-regimet trådte i kraft den 15. mars, og den gjør Norge til det eneste landet i Europa som foretar asylretur til Etiopia.

I brevet gir FN 60 dagers svarfrist til Norge, det vil si at det forventes svar senest 22. mai 2012, seks dager etter at Nathan (7) og familien er gitt frist for å reise tilbake til Zenawi-regimet – som de muligens første i Europa i henhold til en slik avtale.

Talsperson Federica Donati ved FNs spesialrapportør for migranter, i Genève, hadde heller ikke denne uka mottatt noe svar fra Norge, snart to måneder etter brevets overlevering.

– Vi har ennå ikke mottatt noe svar på brevet, men venter på respons fra Norge, opplyser Donati til Ny Tid.

Intet Norge-svar

Heller ikke Ny Tid lyktes å innhente noen kommentarer fra norske myndigheter. Brevet ble sendt til Norges ambassdør til FN-kontorene i Gèneve, Steffen Kongstad. Men der opplyser en talsperson at det er Utenriksdepartementet i Norge som uttaler seg om saken. I UD sier de imidlertid:

– Vi viser til Justisdepartementet i denne saken, skriver UDs kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i en epost til Ny Tid.

Men i Justisdepartementet gis det heller ikke svar til Ny Tid om hva man vil si til FN-rapportørens spørsmål.

– Jeg skal finne ut av dette og gi Ny Tid svar i løpet av onsdag 9. mai, uttalte kommunikasjonsrådgiver Andreas Lorange tirsdag. Men dette skjedde ikke. Ny Tid fikk ikke noe svar før 15. mai.

Ved Universitet i Oslo er Cecilia Marcela Bailliet professor i internasjonal lov og rett ved Det juridiske fakultet. Hun sier:

– Det er forventet av Norge svarer på brevet fra FNs spesialrapportør for migranters rettigheter. Rapportøren varsler at Norge risikerer å bryte de internasjonale standardene på området, men Norge vil nok svare at de gjør en grundig vurdering av om det kan være risiko for tortur. Den norske stat balanserer immigrasjonshensyn med hva som er det beste for barnet, noe som gjør Nathans sak sårbar, uttaler Bailliet til Ny Tid.

FN-kritikken

FNs brev er sendt også andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av.

I brevet kritiseres returavtalen blant annet for manglende garanti mot trakassering, tortur og forfølgelse ved retur til Etiopia. Brevet framhever også Norges forpliktelser ved ratifiseringen av FNs flyktning- og barnekonvensjon. Særlig framheves artikkel 2.2 i Barnekonvensjonen:

«Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro.»

**********

BREV AV 23.03.2012:

FRA: OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

TIL: Permanent Mission of Norway to the United Nations Office at Geneva

His Excellency
Mr. Steffen Kongstad
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Norway
Permanent Mission of Norway to the United Nations Office at Geneva
From: Jane Connors
Special Procedures Branch
OHCHR
Date: 23 March 2012

NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME
PROCEDURES SPECIALES DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME UNITED NATIONS
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL
Mandate ,of the Special Rapporteur on the human rights of migrants.

Téléfax: (41-22)917 9006
Télégrammes: UNATIONS, GENEVE
Téléx: 41 29 42
Téléphone: (41-22) 917 9359
Internet www.ohchr.org
E-mail: urgent-action@ohchr.org

REFERENCE: AL, G/SO 214 (106-10)
NOR 1/2012

Address; Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10

Excellency.
His Excellency
Mr. Steffen Kongstad
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Norway
to the United Nations Office at Geneva
Avenue de Budé 35 bis
Case postale 274
1211 Geneva 19

I have the honour to address you in my capacity as Special Rapporteur on the’ human rights of migrants pursuant to General Assembly resolution 60/251 and to Human Rights Council resolution 17/12.
In this connection, I would like to bring to the attention of your Excellency’s Government information I have received regarding the repatriation agreement between Norway and Ethiopia. I will also be sending a similar letter to the Government of Ethiopia.

According to the information received:
A Memorandum of Understanding (MOU) between the governments of Norway and Ethiopia concerning assisted return of Ethiopian nationals residing in Norway was signed on 26 January 2012. Ethiopian nationals whose request for a refugee status or residence permit has been rejected, and those with pending application for asylum who decide of their own free will to return to Ethiopia are being offered’ an opportunity to return voluntarily to Ethiopia with support from the , Norwegian authorities.
The MOU provides that Norwegian authorities commit themselves to sharing with the Ethiopian authorities «as much information as possible with regard to the returnees» (article 3.4). It is alleged that this could put them at risk when they are returned to Ethiopia. Furthermore, the MOU does not provide for guarantees that the returnees will not be subjected to harassment, threats, persecution, discrimination or criminal investigations upon their return to Ethiopia. The MOU (annex 2) provides that the Norwegian authorities shall submit a return application (for the persons to be returned) to the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs and to the National Intelligence and Security Services/Immigration.
The MOU (annex 1) further provides that the Ethiopian Administration for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) will be responsible for the implementation of the return and reintegration programme in Ethiopia. It is alleged that ARRA does not have any experience relating to reintegration of individuals. According to the MOU, ARRA will receive a sum of money per returned person (NOK 26 000 per person plus administrative costs).
-Reportedly, repatriation agreements Norway has entered into with other countries in the past have provided that personal information concerning the content of asylum application should not be disclosed, and that the receiving country undertakes to protect the returnees against harassment, threats, persecution, discrimination and criminal prosecution. Furthermore, in the past, reintegration programmes have been managed by IOM or UNHCR.
Allegedly those who do not return voluntarily will be returned by force, starting on 15 March 2012. This may affect up to 400 persons, many of whom have been living in Norway for many years, established families in Norway and worked there legally until January 2011, when their work permits were withdrawn. Reportedly, persons who do not return voluntarily and who are returned by force will not receive reintegration support.
It is alleged that the freedoms of opinion and expression and peaceful assembly and association are not guaranteed in Ethiopia. Many of the rejected asylum seekers residing in Norway claim to have been political activists in Ethiopia, and fear that their lives could be in danger if they are returned to Ethiopia. It is further alleged that the deportations may result in rights abuses such as torture or ill-treatment.
Children who were born and raised in Norway, and who have never even been to Ethiopia will reportedly also be subjected to forced return. Reportedly, primary education is not free or compulsory in Ethiopia, which could lead to a regression in these children’s enjoyment of their right to education. Furthermore, 46 children who are either Norwegian citizens or have a permanent residence in Norway and who will remain there, will be separated from either their mother or father, whose asylum application has been rejected, and who will be subjected to forced return.
Concern is expressed at the lack of safeguards in place for the return and reintegration process- Concern is also expressed for the physical and mental integrity of persons who have been politically active with the Ethiopian opposition, should they be forcibly returned to Ethiopia. Concern isfurther expressed that forced return may not be in the best interests of the children concerned.
While I do not wish to prejudge the accuracy of these allegations, I would like to remind your Excellency’s Government that the enjoyment of the rights guaranteed in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Norway on 13 September 1972, is not limited to citizens of States parties but «must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the jurisdiction of the State Party» (CCPR/C/21/Rev.l/Add. 13 (2004), para. 10).
Furthermore, I would like to stress that your Excellency’s Government has the obligation to protect the right to physical and mental integrity of all persons within its territory or subject to its jurisdiction. Article 7 of the ICCPR provides that «No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. I would also like to recall article 3 of the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ratified by Norway on 9 July 1986, according to which no State Party shall expel, return («refouler») or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights. In this respect, I would like to refer to the Committee against Torture, which in 2010 was «deeply concerned about numerous, ongoing and consistent allegations concerning the routine use of torture by the police, prison officers and other members of the security forces, as well as the military, in particular against political dissidents and opposition party members, […]» in Ethiopia (CAT/C/ETH/CO/1, para 10.
I would also like to draw your attention to article 33 of the 1951 Convention on the Status of Refugees and its protocol, ratified by Norway on 23 March 1953 and 28 November 1967 respectively, which stipulate that no Contracting State shall expel or return («refouler») a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on. account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
While noting that your Excellency’s Government is currently working on a white paper on asylum-seeking children (Stortingsmelding om barn på flukt), it is of particular concern that the MOU does not seem to take into account the particular protection measures that should be put in place for children. In this regard, allow me to remind your Excellency’s Government of article 3 of the Convention on the Rights of the Child, ratified by Norway on 8 January 1991, which provides that in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. In this respect I would like to refer to the concern expressed by the Committee on the Rights of the Child in 2010, that in Norway, «the principle of primary consideration of the best interests of the child is not yet applied in all areas affecting children, such as […] immigration cases» (CRC/C/NOR/CO/4, para 22). I would also like to recall article 2(2) of the Convention which provides that all appropriate measures shall be taken «to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members».
In the event that your investigations -support or suggest the above allegations to be correct, I urge your Excellency’s Government to take all necessary measures to guarantee that the rights and freedoms of Ethiopian nationals at risk of forced return are respected.
As it is my responsibility, according to the mandate entrusted to me by the Human Rights Council, to clarify all information brought to my attention, I would greatly appreciate additional details from your Excellency’s Government concerning the above MOU and its implementation plan. I would in particular appreciate to receive information on the following points:

1. Are the facts alleged in the above summary of the case accurate?
2. How will your Excellency’s Government monitor how ARRA spends the money it receives for the implementation of the return and reintegration programme?
3. What is the role of the National Intelligence and Security Services in the return and reintegration process?
4. How will your Excellency’s Government ensure that the authorities in Ethiopia comply with the absolute prohibition of torture vis-a-vis the returnees?
5. What measures has your Excellency’s Government taken or does it intend to take to ensure an individual assessment of all Ethiopian nationals subjected to forced return; those who may be in need of international refugee protection or who are in need of human rights protection for other reasons?
6. What measures has your Excellency’s Government taken or does it intend to take to ensure an evaluation of the best interests of the child in relation to each Ethiopian child (any person under the age of 18 years) who may be subjected to forced return?
7. Please provide information on the status of the negotiations relating to other repatriation agreements between your Excellency’s Government and other countries, please indicate the contents of these agreements, and please send me a copy of the draft texts of the agreements, if available.

I would greatly appreciate receiving the above information from your Excellency’s Government within 60 days. Your Excellency’s Government’s response will be made available in a report to the Human Rights Council.

I remain at your disposal for any further clarification you may require and hope to . be able to continue this constructive dialogue with you and your Excellency’s Government. Please note that I can be contacted through the Office of the High Commissioner for Human Rights (Ms. Christel Mobech at cmobech@ohchr.org, and Ms. Federica Donati at fdonati@ohchr.org, tel: + 41 22 917 9995 / + 41 22 917 9496; or any of them at: migrant@ohchr.org).

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Francois Crepeau
Special Rapporteur on the human rights of migrants

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 11.05.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL