Håper på Solhjell

Tidligere SV-leder Theo Koritzinsky reagerer på at Kristin Halvorsen mandag utpekte Audun Lysbakken som ny leder. Han ville gjerne hatt Bård Vegar Solhjell som alternativ. Marianne Borgen, SVs leder i Oslo bystyre, åpner for at det «oppstår en ny situasjon i timene som gjenstår». Hun forteller om en «reell uro» i partiet.

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 08.03.2012

Valget. – Mediene er bloddopet. De jager Lysbakken i flokk. Jeg reagerer også når ledende SVere, som Erik Solheim og dels Kristin Halvorsen, nå nesten kanoniserer Lysbakken. Han skal ikke krones på landsmøte. Han har gjort store feil, men framstått troverdig og selvkritisk i etterkant. Så velg ham gjerne, men ikke kron ham!

Det uttaler Theo Koritzinsky (71) til ukemagasinet Ny Tid. Koritzinsky var lederen av SV fra 1984 til 1987, før nåværende miljøminister Erik Solheim tok over. Statsviteren og den tidligere førsteamanuensisen ved Høgskolen i Oslo er siste leder av SV før dagens tetduo, Solheim (1987-1997) og Halvorsen (1997-2012), tok over. Han ledet partiet på midten av 1980-tallet sammen med den legendariske SV-dronningen Hanna Kvanmo.

I Ny Tid 9. mars, dagen før det ekstraordinære landsmøtet, går den anerkjente SV-veteranen ut med kritikk mot partiledelsens forhåndskroning av Lysbakken som eneste kandidat denne uka. Halvorsen gikk ut med sin sterke støtte til Lysbakken rett etter at han måtte gå av som statsråd mandag 5. mars, Solheim fulgte opp dagen etter.

Ny Tid kan fortelle at Koritzinsky allerede den 19. desember, da slaget sto kun mellom Lysbakken og Heikki Holmås, beklaget at Solhjell hadde trukket seg et par måneder tidligere. Sitatene ble da ikke publisert, men Ny Tid fikk onsdag godkjent at han kunne siteres på følgende Solhjell-vurdering fra desember:Bard_Vegar_Solhjell

«Det er synd at Bård Vegar (Solhjell. journ. anm.) trakk seg. Han var en av flere gode lederkandidater, både ut fra personlighet og faglig bakgrunn. Han har som parlamentarisk leder også klart å markere forskjellene mellom partiets primærstandpunkt og kompromissene i regjering. Slike markeringer av primærstandpunkt har manglet gjennom hele regjeringstiden,» uttalte Koritzinsky.

På spørsmål om hvem han nå ville valgt av Lysbakken og Bård Vegar Solhjell, dersom det blir flere valg lørdag 10. mars, svarer SV-lederen fra 1984 til 1987:

– Jeg ville fulgt dem og vurdert dem tett fram til landsmøtet, og på landsmøtet. Så bestemt meg, svarer Koritzinsky.

Han beklager at dagens partiledelse ikke lar det bli noe åpent ledervalg på landsmøtet 10. mars.

Solhjell trakk seg som lederkandidat 24. september. Heikki Holmås trakk seg 14. februar. Det er likevel varslet at det kan komme benkeforslag på disse, eller Inga Marte Thorkildsen, som ny partileder lørdag.

Marianne Borgen er SVs gruppeleder i Oslo bystyre. Mandag 27. februar la hun ut spørsmål på sin Facebook-side om ledervalget i SV burde utsettes til etter det ekstraordinære landsmøtet 10. mars. Torsdag ettermiddag sier hun til nytid.no:

– Jeg forholder meg til at det i dag, torsdag klokken 14:00, bare finnes én lederkandidat, og det er Audun Lysbakken. Jeg håper han får bred tillit fra hele landsmøtet.

– Hva hvis det var flere kandidater å velge mellom på landsmøtet?

– Jeg ser at flere ønsker flere kandidater. Det blir imidlertid helt hypotetisk for meg å svare på nå. Vi får se eventuelt om det oppstår en ny situasjon i timene som gjenstår. Det har skjedd så mye denne uka, så jeg utelukker ingenting.

– Hvem ville du i så fall stemme på, dersom det ble flere kandidater?

– Å skulle ta stilling til andre kandidater, blir kun en teoretisk problemstilling. Jeg tror ikke på at det kommer til å bli noen kampvotering. Partiet trenger å samles om en kandidat for å få ro.

– Hva tenker du nå om å utsette ledervalget?

– Slik det nå har blitt, tror jeg tiden har gjort det vanskelig å utsette ledervalget. Det er bare timer og dager igjen, da er det ikke realistisk å lansere andre kandidater. En utsettelse ville også medført at Kristin må sitte lenger. Det har hun sagt er uaktuelt. Da må vi forholde oss til det.

– Hvordan er stemningen i partiet nå, synes du?

– Det er en reell uro i partiet. Det er veldig forståelig etter en meget turbulent uke. Det er en trist, utenkelig og vanskelig situasjon for SV. Jeg mener SV har en viktig plass på venstresida framover, og har tro på at vi skal vinne tilbake begeistringen og engasjementet for våre politiske saker, avslutter Marianne Borgen, SVs gruppeleder i hovedstadens bystyre. ■

Dette er et oppdatert utdrag fra ukemagasinet Ny Tid 9. mars. Se mer i papirutgaven, til salgs i løssalg.

Kommentarer