PIXABAY

Håp for Alzheimers sykdom skjult for norske leger

SYKDOMSFORSTÅELSE: Det finnes lovende tiltak mot Alzheimers sykdom og håp om bedring for mange pasienter. Hvorfor kommer ikke denne kunnskapen ut til leger og pasienter?

Mysterud er dr.philos. i biologi og fagredaktør i Helsemagasinet VOF (www.vof.no).
Email: iver@vof.no
Publisert: 2019-07-01

Alzheimers sykdom er enorm belastning for de rammede og deres pårørende og medfører store økonomiske utgifter for samfunnet. Prognoser indikerer at forekomsten vil øke framover på verdensbasis. I min bok Håp ved demens og Alzheimers sykdom (Forlaget Lille Måne, 2018) oppsummerer jeg forskning på lovende tiltak mot sykdommen. Blant annet er det vist at kosthold, livsstil, infeksjoner, kjemisk forurensning og ikke-ioniserende stråling kan bidra til sykdommen. I boken viser jeg til at enkelte leger har hjulpet demente pasienter til bedre kognitiv funksjon. Noen er til og med blitt friske.

Som for de fleste kroniske lidelser og sykdomstilstander er genetiske faktorer deler av forklaringen ved Alzheimers sykdom: Noen er mer sårbare for visse sykdommer enn andre. Genetiske endringer i store folkegrupper tar tid, og de siste tiårene har forekomsten av Alzheimers sykdom økt sterkt. Derfor må logisk sett miljøfaktorer være utløsende faktorer i samspill med genetisk sårbarhet.

Enkelte leger har hjulpet demente pasienter til bedre kognitiv funksjon. Noen er til og med blitt friske.

Forskere har i flere tiår spesielt fokusert på to kjennetegn ved sykdommen: forekomsten av floker av nervefibre (inni nervecellene) og plakk (mellom nervecellene). Sykdommen kjennetegnes imidlertid også ved inflammasjon, insulinresistens og oksidativt stress. På denne bakgrunnen er det lett å se hvordan det store bildet av nye forskningsresultater kan indikere virksomme mottiltak. Det er vist positive resultater ved å motvirke oksidativt stress, for eksempel å slutte å røyke, øke inntaket av grønnsaker, bær og nøtter og ta tilskudd av antioksidanter. Inflammasjon kan motvirkes ved å redusere inntaket av sukker, gluten, omega-6-fettsyrer og kunstige transfettsyrer, og ved å øke inntaket av omega-3-fettsyrer og ta ulike kosttilskudd.

Insulinresistens

En rekke forskere …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.