Hans Øy diskuteres i New York

Krangelen om Hans Øy blir forsøkt løst under generalforsamlingen til FN.

Grønland og Canada har i lengre tid vært uenige om den ubebodde steinen mellom landene, Hans Øy, er canadisk eller grønlandsk.

Hittil har forhandlingene ikke ført frem til noen enighet. Men nå skal partene forsøke igjen. Danmark, som styrer den grønlandske utenrikspolitikken er forhandlingsmotpart i forhold til Canada.

Canada, Grønland og Danmark har valgt å legge den neste forhandlingsrunden til New York, siden alle tre nasjonene er representert der under FNs generalforsamling.

Mandag møter den grønlandske statsråden for utenriksspørsmål, Josef Motzfeldt, sammen den danske utenriksministeren, Per Stig Møller, den canadiske utenriksministeren Pierre Pettigrew.

Kommentarer