Hans Blumenberg – kritiker og myteskaper


Politikkens mytiske dimensjon kan fort bli et ubehagelig tema – men mytedannelse er også en uomgjengelig del av vårt praktiske liv, ifølge tyske Hans Blumenberg.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2015-07-07

ESSAY

Hans Blumenberg: Präfiguration. Arbeit am politischen Mythos. Utgitt av Angus Nicholls og Felix Heidenreich, Berlin, Suhrkamp Verlag 2014.

Hans Blumenberg: Rigorismus der Wahrheit. «Moses der Ägypter» und weitere Texte zu Freud und Arendt. Utgitt av Ahlrich Meyer. Berlin, Suhrkamp Verlag 2015.


Hans Blumenberg er ikke særlig kjent i Norge. Han ble født i 1920, var professor i filosofi ved universitetet i Münster til han gikk av i 1985, og døde i 1996. Blumenberg førte et tilbaketrukket, men aktivt liv i bøkenes verden. Han ble oppfattet som en outsider, men førte likevel en utstrakt korrespondanse med mange av Tysklands ledende intellektuelle.
Ett av hans tidligste arbeider, Metafor og tenkning (1960), ble utgitt på norsk i 2002 med en introduksjon av Eivind Lilleskjæret. Mursteinen Nytidens legitimitet (1966) var nok den boken som for alvor gjorde ham kjent. Ingen av bøkene han publiserte i sin levetid, var likevel egnet til å nå et bredere publikum. Men etter Blumenbergs død er det allerede utgitt flere titler enn i hans levetid. Han etterlot seg et enormt materiale som nå er deponert i det tyske litteraturarkivet i Marbach. Hvert år kommer posthume utgivelser basert på hans etterlatte manuskripter. Disse bøkene er faktisk ofte mer leselige enn dem Blumenberg publiserte i sin levetid: kortere, mer poengterte og ikke så overlesset med idéhistoriske referanser. Dessuten er de forsynt med lange etterord av utgiverne. Dette gjør Blumenberg mer tilgjengelig.

blumenberg_omslagII blumenberg_omslag

Abonnement kr 195/kvartal

Freud og Arendt. Årets bok bærer tittelen Sannhetens rigorisme. Blumenberg foretar en uvanlig sammenstilling av Freuds siste bok om Moses og monoteismen, og Arendts skandalepregede publikasjon om prosessen mot naziforbryteren Adolf Eichmann i Jerusalem fra 1963. (Mange vil huske Arendts befatning med Eichmann fra Margarethe von Trottas film om Arendt (2012) med Barbara Sukowa i hovedrollen.)
Blumenbergs …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?