Hans Blumenberg – kritiker og myteskaper

Politikkens mytiske dimensjon kan fort bli et ubehagelig tema – men mytedannelse er også en uomgjengelig del av vårt praktiske liv, ifølge tyske Hans Blumenberg.

Eivind Tjønneland
Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 07.07.2015

ESSAY

Hans Blumenberg: Präfiguration. Arbeit am politischen Mythos. Utgitt av Angus Nicholls og Felix Heidenreich, Berlin, Suhrkamp Verlag 2014.

Hans Blumenberg: Rigorismus der Wahrheit. «Moses der Ägypter» und weitere Texte zu Freud und Arendt. Utgitt av Ahlrich Meyer. Berlin, Suhrkamp Verlag 2015.


Hans Blumenberg er ikke særlig kjent i Norge. Han ble født i 1920, var professor i filosofi ved universitetet i Münster til han gikk av i 1985, og døde i 1996. Blumenberg førte et tilbaketrukket, men aktivt liv i bøkenes verden. Han ble oppfattet som en outsider, men førte likevel en utstrakt korrespondanse med mange av Tysklands ledende intellektuelle.
Ett av hans tidligste arbeider, Metafor og tenkning (1960), ble utgitt på norsk i 2002 med en introduksjon av Eivind Lilleskjæret. Mursteinen Nytidens legitimitet (1966) var nok den boken som for alvor gjorde ham kjent. Ingen av bøkene han publiserte i sin levetid, var likevel egnet til å nå et bredere publikum. Men etter Blumenbergs død er det allerede utgitt flere titler enn i hans levetid. Han etterlot seg et enormt materiale som nå er deponert i det tyske litteraturarkivet i Marbach. Hvert år kommer posthume utgivelser basert på hans etterlatte manuskripter. Disse bøkene er faktisk ofte mer leselige enn dem Blumenberg publiserte i sin levetid: kortere, mer poengterte og ikke så overlesset med idéhistoriske referanser. Dessuten er de forsynt med lange etterord av utgiverne. Dette gjør Blumenberg mer tilgjengelig.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer