Hannah Arendt: Å tenke i mørke tider

«En krise blir en katastrofe bare når vi reagerer på den med forutinntatte meninger», sa Hannah Arendt. 9. februar vises dokumentar-filmen om filosofen på Kunstnernes hus.

Hannah Arendt
Helgard Mahrdt

 

«Det som forvirrer deg er at mine argumenter og min tilnærming er annerledes enn det du er vant til; med andre ord, problemet er at jeg er selvstendig.»
– Hannah Arendt til Gershom Scholem, 24. juli 1963

Hannah Arendt (1906–1975), student under Martin Heidegger, Karl Jaspers og Bultmann, måtte flykte fra Tyskland da nasjonalsosialistene kom til makten, unnslapp til Paris i 1933 og lyktes sammen med sin mann Heinrich Blücher å nå østkysten av USA i mai 1941. Da hun bodde i New York i førtiårene, skrev hun den boken som gjorde henne kjent i USA: The Origin of Totalitarianism ble utgitt ti år etter at hun immigrerte, og det samme året som hun fikk sitt amerikanske statsborgerskap.

Gjennom femtiårene og inn i sekstiårene ble Arendt «en stor favoritt», ikke bare i USA, men også i Tyskland. I 1958 ble hennes bok The Human Condition utgitt. Det samme året mottok hennes venn og mentor Karl Jaspers De tyske bokhandleres fredspris, og det var Arendt som ble bedt om å holde fredspristalen. Ett år senere, i 1959, mottok hun Den frie hansastaden Hamburgs Lessing-pris. I takketalen understreket hun eksplisitt sitt «medlemskap i gruppen av jøder som ble drevet ut av Tyskland», knyttet sin personlige historie til det å motta offentlig anerkjennelse og reflekterte rundt «Fortunas smil». I slutten av femtiårene hadde Arendt uten tvil blitt en svært prominent figur. – og hun skulle komme til å bli enda mer prominent etter utgivelsen av boken om Adolf Eichmann, etter at hun hadde dekket rettssaken mot ham i Jerusalem for The New Yorker.

Sommeren 1960 hadde Adolf Eichmann blitt kidnappet i Argentina og brakt til Israel for å bli stilt for retten. Hannah Arendt dro til Israel som rettsreporter for ovennevnte avis. Hun gjorde om planene for undervisningen sin ved Northwestern University, «endret tidspunktet for et ettårsstipend fra Rockefeller Foundation», og avlyste en forelesning ved Vassar College. Hun skrev et brev om dette til Vassar 2. januar 1961: «Å være til stede under denne rettssaken føler jeg som en forpliktelse jeg skylder min fortid.» I 1963 ble reportasjen hennes utgitt som bok, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Den skapte et polemisk rabalder.

Konsentrasjons-leirene skulle ikke bare utslette folk og degradere mennesker, men også underbygge eksperimentet med total dominans.

Uansett hva hennes sinn beskjeftiget seg med, virket ting annerledes etter at hun hadde tenkt gjennom dem. Dette gjaldt både etiske og politiske fenomener – for eksempel begrepet totalitarisme. Arendt forfektet at i og gjennom totalitarisme «står menneskenaturen som sådan på spill», det vil si at de spesifikke menneskelige kvalitetene i mennesket, nemlig dets individualitet og spontanitet, er gjenstand for total underkastelse. Konsentrasjonsleirene skulle ikke bare utslette folk og degradere mennesker, men også underbygge «eksperimentet med total dominans». Fangene i KZ-leirene hadde ingen pris, for de kunne alltid erstattes med andre. Ingen visste hvem de tilhørte, for de ble aldri sett. Fra et normalt samfunns synspunkt er fangen «absolutt overflødig».

Arendt relaterer den totalitære ødeleggelsen av alle menneskelige kvaliteter til moderne massers opplevelser. Moderne masser opplever «sin overflødighet på en overbefolket klode», de erfarer verden som «et sted der meningsløshet daglig produseres på ny». Arendt knytter opplevelsen av overflødighet, av å være revet opp med roten, det vil si å «ikke ha noen plass i verden, anerkjent og garantert av andre», til individets opplevelse av ensomhet i samfunnet. Ensomhet gjør ham eller henne til en velvillig kandidat til å gå inn i «strømmen av historisk nødvendighet». Hun advarer oss mot å tro at disse fenomenene har tatt slutt sammen med nazismens endelikt. De er her stadig, frykter hun, som et potensial.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL